Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta

22.4.2024

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 22.3.2024, viite VN/1088/2024

Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen Rovaniemen paikallisyhdistys kiittävät lausuntopyynnöstä. Kannatamme Napapiirin retkeilyalueen perustamista valtioneuvoston asetusluonnoksessa esitetyn mukaisesti.

Alue on ollut jo yli 20 vuotta rovaniemeläisten retkeilykäytössä. Se on erittäin suosittu kohde yksittäisille retkeilijöille, perheille ja erilaisille ryhmille, kuten koululuokat ja yhdistykset. Alueen kehittämisessä täytyy kuulla rovaniemeläisiä laajasti ja pyrkiä osallistamaan heitä.

Valtion retkeilyalueen perustamisella pyritään lisäämään alueen retkeilykäyttöä.

1. Tämä tulee lisäämään riskiä reittien kulumiselle. Jo nyt ryhmien liikkuminen reiteillä on osittain hallitsematonta ja se on riski suojeltavien lajien kasvupaikkojen säilymiselle. Varsinkin Kielosaaren herkkä luonto täytyy ottaa erityiseen tarkasteluun.

2. Yksityisten yritysten matkailupalveluja tukevat rakennelmat tulee lisääntymään. Tämä täytyy yhteensovittaa paikallisten retkeilijöiden tottumusten kanssa. Rovaniemeläisillä on jo nyt vahva omistajuus alueeseen – varsinkin Könkäänsaaren rakennettuun reitistöön ja levähdyspaikkoihin.

3. Kansainvälinen omatoimimatkailu tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Tämä luo haasteita yhteisten pelisääntöjen noudattamisessa. Neuvontaa ja opastusta tarvitaan monella kielellä.

4. Valtion retkeilyalueen status tulee edellyttämään kunnossapitoa rakennetuille reitistöille. Alueelle on vaikeaa luoda mitään tulonlähteitä Metsähallitukselle, jolla katettaisiin näitä kustannuksia. Tämä tulee ottaa huomioon Metsähallituksen voimavaroja kehitettäessä.

5. Kannatamme suunniteltuja soidensuojelualueita.

6. Alueella sallittaisiin pienimuotoisia hakkuita, joiden tulee tukea alueen suojelu- ja maisema-arvoja.

7. Jos alueella sallitaan metsästystä, sen suunnittelussa tulee olla erityisen tarkka muiden lajien ja virkistyskäytön häiriöttömyyden ja turvallisuuden suhteen.

Luonnonsuojeluliiton Rovaniemen paikallisyhdistys on mielellään mukana, kun alueen käytön järjestäminen tapahtuu alueen hoito- ja käyttösuunnitelman kautta.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sari Hänninen, 040 873 7986, rovaniemi@sll.fi

Rovaniemellä ja Helsingissä 22.4.2024

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO ROVANIEMI RY.

Sari Hänninen
puheenjohtaja

Pia Roering
sihteeri

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Hanna Halmeenpää
puheenjohtaja

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Jaa sosiaalisessa mediassa