Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Työkaluja kuntalaisille kotimetsien säi­lyt­tä­mi­sek­si

Koneen Säätiö on myöntänyt Metsän puolella -apurahan Luonnonsuojeluliiton ja Luontoliiton yhteishankkeelle kuntametsien puolustamiseen.

Kuva: Jenni Hamara

Koneen Säätiö on myöntänyt apurahan puolitoistavuotiselle kuntametsähankkeellemme. Metsän puolella -rahoituksen avulla pääsemme yhdessä Luontoliiton kanssa toteuttamaan laajan ja vaikuttavan hankekokonaisuuden, jossa tarjoamme tavallisille ihmisille keinoja puolustaa omia lähimetsiään. Kuntien omistamilla metsillä on tärkeä rooli metsien luontokadon pysäyttämisessä, ja kuntien rooli korostuu nykytilanteessa, jossa kansalliset metsiensuojelutoimet uhkaavat jäädä heikoiksi.

Kotimetsän puolustajat -hankkeessa koulutetaan Suomen suurimpien kuntien asukkaita tunnistamaan lähimetsiensä luontoarvot sekä laatimaan ja toteuttamaan paikallinen vaikuttamissuunnitelma metsien suojelun edistämiseksi. Tavoitteena on saada kunnat säästämään arvokkaat alueet hakkuilta ja rakentamiselta luontoselvityksiin perustuen. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada myös kunnat edistämään EU:n biodiversiteettistrategian mukaisen 30 prosentin suojelutavoitteen saavuttamista. Kuntavaalien 2025 alla lähimetsät nostetaan esiin myös terveyskysymyksenä viestintä- ja vaikuttamiskampanjassa.

Koneen Säätiön viime vuonna käynnistynyt Metsän puolella -aloite monipuolistaa keskusteluja metsien merkityksistä tieteen, taiteen, aktivismin ja journalismin keinoin. Rahoitetut hankkeet lisäävät ymmärrystä metsien monista merkityksistä sekä tuovat uusia ääniä ja lähestymiskulmia metsäkeskusteluun.

Olemme kiitollisia Koneen Säätiön tuesta, ja odotamme innolla, että pääsemme kouluttamaan uusia Kotimetsän puolustajia. Seuraamalla kanaviamme kuulet, milloin ilmoittautumiset ensimmäisiin koulutuksiin alkavat.

Lisätietoja

Kampanjakoordinaattori Annamari Värtö

  • +358 44 491 8108
  • annamari.varto(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa