Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomi ja syvänmeren kaivannaiset

Luonnonsuojeluliitto ja WWF tapasivat ympäristöministerin erityisavustajan esittäen, että Suomi olisi aktiivinen aikalisän saamiseksi syvänmeren kaivostoimintaan. Näitä "high seas" -alueita ei ole Itämerellä, mutta ne ovat osa maailman yhteistä meriluontoa.

Atlantin valtameri kuvattu läheltä ja ylhäältä.
Kuva: Guillaume Bassem / Unsplash

YM:n Erityisavustaja Lyydia Ylöselle 2.4.2024

• Tutkijat varoittavat syvänmeren kaivannaistoiminnan potentiaalisesti tuhoisista vaikutuksista merellisille ekosysteemeille – perustietoa puuttuu!

• Kansainvälisen merenpohjaviraston (ISA) alaisuudessa kehitetään sääntöjä, määräyksiä ja menettelyjä kaivannaistoiminnalle. Neuvotteluiden läpinäkyvyyttä on kritisoitu (muutoksia tehty ilman tietoa siitä kuka muutoksia esittää, tekstiä on lisätty tai poistettu ilman sulkuja, jne.) Huolestuttavia ehdotuksia muun muassa siitä, että kaivoshakemuksia tulisi käsitellä 30 päivän sisällä.

• Kaivannaistoimintaan liittyvien sääntöjen, määräysten ja menettelyjen kehittäminen (RRP) on keskeneräistä, ja niihin liittyen on identifioitu noin 30 keskeistä kohtaa, joihin liittyy edelleen tietopuutteita, eriäviä mielipiteitä tai jotka kaipaavat lisäkeskustelua. Näistä suuri osa liittyy ympäristöön, kuten esim. ympäristöhaittojen kriteerien muuntaminen ympäristökynnysarvoiksi sekä oikeudellisesti sitovien standardien laatiminen ympäristöön liittyvien perustietojen keräämiseksi.

• Neuvottelut ISAssa ovat aavan meren suojelusopimuksen lisäksi tärkeimmät käynnissä olevat kansainvälisiä merialueita koskevat neuvottelut! Suomi voisi toimia aktiivisesti muiden moratoriota/precautionary pausea tukevien maiden kanssa, ja motivoida muita maita liittymään mukaan.

• Erittäin tärkeää että Suomi osallistuu neuvotteluihin! Tavoitteena äänestys moratorion asettamisesta yleisistunnossa (vuonna 2025?), ja silloin moratorion puolestapuhujia tarvitaan ehdottomasti lisää! Jos toimintaa vastustavat/varovaisuutta puoltavat maat eivät osallistu aktiivisesti, vaarana on, että kaivostoiminnan sääntelyn hyväksymisen myötä toiminta alkaa.
◦ Suomen resurssit aiheeseen vaikuttamiseen on turvattava

• Myös Pohjoismaiden neuvostossa on käynnissä keskustelu kaivannaistoiminnasta, jossa Keskiryhmä on ehdottanut, että ”Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, että kielletään syvänmerenpohjassa harjoitettava kaivostoiminta kansainvälisillä vesialueilla väliaikaisesti niin kauan kuin toiminnan ympäristövaikutukset sekä sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset ovat selvittämättä”.

• Suomen osalta relevanttia on myös Itämeren merenpohjan ekosysteemien turvaaminen!

Lisätietoja:
No Deep Seabed Mining (WWF)
Deep-Sea Mining Moratorium (Deep Sea Conservation Coalition)
vanessa.ryan@wwf.fi (040 763 0000)

Jaa sosiaalisessa mediassa