Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EU-vaalit ovat ym­pä­ris­tö­vaa­lit

EU on ollut johtaja ihmisiä, ilmastoa ja luontoa suojelevan lainsäädännön käyttöönotossa. Kesäkuun alussa EU:n kansalaiset valitsevat uudet edustajat Euroopan parlamenttiin. Suomen luonnonsuojeluliitto peräänkuuluttaa EU-vaalitavoitteissaan päätöksentekijöitä pitämään ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämisen päätöksenteon ytimessä.

Kuva: Guillaume Perigois/Unsplash

Ihmisten tuki ilmastotoimille on maailmanlaajuisesti vahva, mutta ilmaston kuumeneminen on siitä huolimatta karkaamassa käsistä poliittisten päätösten heikkouden vuoksi. Samalla luontokato jatkuu eikä luonnonvarojen ylikulutus EU:ssa osoita merkkejä pienenemisestä. Vuoden 2024 europarlamenttivaalit ovat ratkaisevat monikriisin pysäyttämiselle ja sille tekeekö EU oman osansa elinkelpoisen ympäristön, ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi.

Ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämisen on oltava EU:n päätöksenteon ytimessä. Lue alta Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteet EU-vaaleihin 2024.

1. Vihreää siirtymää vahvistetaan

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoite on varmistaa, että unioni tekee osansa ilmaston kuumenemisen pysäyttämiseksi Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Ohjelma koostuu erilaisista ilmastoa, luontoa ja ympäristöä koskevista strategioista, laeista ja rahastoista, kuten EU:n ilmastolaki ja biodiversiteettistrategia.

Seuraavan Euroopan parlamentin ja komission on varmistettava, että:

  • Vihreän kehityksen ohjelma jatkuu ja sen toimia vahvistetaan uusilla vahvoilla lainsäädäntöehdotuksilla, jotta ympäristötavoitteet saavutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Ylikulutuksen pysäyttämiseksi otetaan täysimääräisesti käyttöön tehokkaita ohjauskeinoja ja kiertotalouden ratkaisuja.

2. Ilmastotoimia kiihdytetään

Eurooppa kuumenee nyt mantereista nopeimmin. Ilmaston kuumeneminen aiheuttaa jo vakavia haittoja ihmisille ja luonnolle ympäri Eurooppaa. Euroopan ympäristökeskuksen mukaan riskit pahenevat nopeammin kuin mitä Eurooppa ehtii niihin varautua.

Seuraavan Euroopan parlamentin ja komission on varmistettava, että:

  • Ilmastotoimia kiihdytetään jo kuluvalla vuosikymmenellä -65% päästövähennyksen saavuttamiseksi. Unioni saavuttaa ilmastoneutraaliuden viimeistään vuonna 2040, perustuen vähintään -92 % päästöväennystavoitteeseen. Maankäyttösektorille asetetaan erillinen nielutavoite, joka tukee toimia luontokadon pysäyttämiseksi. Kivihiilen myynti ja poltto kielletään vuonna 2030, maakaasun vuonna 2035 ja öljyn 2040.

3. Luontokato EU:ssa pysäytetään

Luonnon monimuotoisuus heikkenee ympäri Eurooppaa. Suurin osa EU:n tärkeinä pitämistä ja suojelemista lajeista sekä elinympäristöistä ei ole hyvässä tilassa. Tämä vaikuttaa haitallisesti myös ihmisten hyvinvointiin ja talouteen.

Seuraavan Euroopan parlamentin ja komission on varmistettava, että:

  • Luontokato EU:ssa pysäytetään. Varmistetaan, että EU:n biodiversiteettistrategian ja YK:n Kunming-Montrealin monimuotoisuuskehyksen tavoitteet, kuten suojelualan kasvattaminen ja ennallistaminen, toteutetaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on luoda Euroopan laajuinen, kytkeytynyt ja kattava suojelualueverkosto.

4. Ympäristötoimien rahoitus varmistetaan

EU:n budjetista 0,4% eli 5,4 miljardia (vuosina 2021–2027) on varattu yksinomaan ympäristötoimiin, kun jopa 31 % eli yli 378 miljardia käytetään maataloustukiin. EU on sitoutunut Pariisin sopimuksessa tuomaan kaikki rahavirrat linjaan ilmaston kuumenemisen pysäyttämisen kanssa.

Seuraavan Euroopan parlamentin ja komission on varmistettava, että:

  • Julkisia investointeja ilmastoon, luontoon ja ympäristöön kasvatetaan huomattavasti ja varmistetaan, että “aiheuttaja maksaa” -periaate toteutuu ja kaikki rahavirrat ovat ympäristötavoitteiden mukaisia. Jäsenmaille asetetaan tavoite ohjata 2 % bruttokansantuotteesta ympäristötoimiin. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistetaan ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. EU perustaa uuden luontorahaston ennallistamisen vauhdittamiseksi ja maanviljelijöiden, metsänomistajien sekä kalastajien tukemiseksi muutoksessa.

5. Demokratiaa vahvistetaan

Suomalaisten mielestä yksi Euroopan parlamentin tärkeimpiä tehtäviä on demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen.

Seuraavan Euroopan parlamentin ja komission on varmistettava, että:

  • EU vahvistaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja osallistavuutta, lainsäädännön toimeenpanoa ja kansalaisten muutoksenhakumahdollisuutta. Lainsäädännön rikkomisesta on tultava jäsenmaille seurauksia.

Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteet EU-vaaleihin 2024 (pdf).

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa