Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto maatalouden pinta-ala­pe­rus­teis­ten tukien ase­tus­muu­tok­ses­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto maa- ja metsätalousministeriölle koskee muun muassa niiton myöhästyttämistä, tukialan vaikutuksia pölyttäjiin sekä laidunnettavien perinnebiotooppien rajausta.

Lehmät laitumella.

18.3.2024
Maa- ja metsätalousministeriölle
Viitaten lausuntopyyntöönne 1.3.2024 Dnro VN/5470/2024

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Esityksessä on hyviä osia. Esimerkiksi niiton myöhästyttämisellä voi olla luonnon monimuotoisuudelle myönteisiä vaikutuksia.

24 §:ssä on huomattava, että pensailla ja puilla on merkitystä esimerkiksi pölyttäjien kannalta. Niiden sisällyttäminen tukialaan nykyistä laajemmin olisi perusteltua.

Suurin haaste tukikelpoisissa aloissa liittyy saariston ym. laidunnettavien perinnebiotooppien rajausten pienentämiseen. Tästä olemme kirjoittaneet MMM:lle jo monta kertaa. Tämä asia pitää korjata ennen kuin tukikelpoista alaa muuten laajennetaan. https://www.sll.fi/2023/07/18/perinnebiotooppien-laidunnus-on-turvattava/

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja
p. 0400 615 530
tapani.veistola@sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa