Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EU:n metsien mo­ni­to­roin­tia­se­tus

Suomella on jo paljon osaamista ja kokemusta avoimen karttatiedon jakamisesta ja keräämisestä, Luonnonsuojeluliitto pitää hyvänä, että Suomi suhtautuu asetukseen myönteisesti.

MmV 27.2.2024
YmV 7.3.2024
Tav 7.3.2024

Asia: U 4/2024 vp Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi seurantakehyksestä selviytymiskykyisiä Euroopan metsiä varten

Luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa:

Suomella on jo paljon kokemusta avoimesta metsätiedosta

On hyvä, että valtioneuvosto suhtautuu kannassaan myönteisesti ja pitää hyvänä näyttöön perustuvan päätöksenteon tukemista, laadukkaan ja johdonmukaisen metsätiedon keräämistä sekä sen harmonisointia EU-tasolla. Luonnonsuojeluliitto toivoo, että Suomi suhtautuu myönteisesti monitorointiasetukseen, jolla on myös laaja eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen tuki.

Suomella on jo hyviä käytäntöjä metsä- ja luontotiedon keräämisestä sekä avoimesta jakamisesta, ja Metsäkeskuksen sivujen kautta on kaikille avoimesti saatavilla karttatietoa esimerkiksi erityisen tärkeistä elinympäristöistä ja puustosta. Päivittäminen Euroopan laajuiseen yhtenevään seurantamenetelmään ei liene vaikeaa Suomen kaltaiselle jäsenmaalle, jolla on tiedon keräämisestä ja jakamisesta paljon kokemusta.

Yhtenevä tiedonkeruu helpottaisi EU:n metsiinkin liittyvän politiikan suunnittelua ja toteuttamista. Suomi painottaa usein kannoissaan maidenvälisten erojen huomioimista metsäasioissa, ja yhtenevä tiedonkeruu auttaisi tunnistamaan myös näitä eroja.

Asetuksessa on yhä parantamisen varaa

Eurooppalaiset ympäristöjärjestöt ovat esittäneet, että asetusta täydennettäisiin esimerkiksi indikaattoreilla metsän luonnontilasta, hydrologiasta sekä rakenteesta. Lisäksi järjestöt esittävät, että monitorointiasetuksen kautta tarkkailtaisiin esimerkiksi metsäkatoasetukseenkin liittyviä puuvirtoja sekä sitä, paljonko puusta päätyy tuotteiksi tai energiaksi.

Luonnonsuojeluliitto kannattaa karttatiedon keräämistä

“Valtioneuvosto katsoo kuitenkin, että ensisijaisena tavoitteena tulisi olla, että jäsenvaltiotasoista tilastotietoa hyödynnettäisiin laajemmin ehdotetun karttajärjestelmän sijaan.“

Luonnonsuojeluliitto kannattaa karttatiedon keräämistä tilastotiedon sijaan. Tämä helpottaisi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman metsiin liittyvien tavoitteiden, kuten esimerkiksi EU:n biodiversiteettistrategian metsäkatoasetuksen sekä uusiutuvan energian direktiivi RED III:n, toteutumisen seuraamista.

Vanhojen ja luonnontilaisten metsien kartoittamista edellytetään muuallakin

Luonnonsuojeluliitto huomauttaa, että vanhojen ja luonnontilaisten metsien kartoitusta edellytetään myös EU:n biodiversiteettistrategiassa, ja ne ovat merkittäviä myös uusiutuvan energian direktiivin sekä metsäkatoasetuksen toimeenpanon kannalta.

Jaa sosiaalisessa mediassa