Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit aloiteoikeudesta ja kump­pa­nuus­kaa­voi­tuk­ses­ta

Ympäristöministeriön työryhmässä nähty esitys lisäisi toiminnanharjoittajien ja maanomistajien aloiteoikeutta kaavoituksessa. Luonnonsuojeluliitto katsoo alueidenkäyttölakia valmistelevalle työrymälle jättämässään kommentissa että esitys uhkaa kuntien itsehallintoa, kaavoituksen kokonaisuutta ja ympäristöä.

7.3.2024
Viitaten AKL-kokoukseen 1.3.2024

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että esityksessä mennään nyt aivan liian pitkälle kuntien itsehallinnon ja kaavoitusmonopolin kaventamiseen sekä mikromanagementiin. Asiassa on myös vakavia perustuslaillisia ongelmia (ainakin 6 §, 20-21 §, 121 §, 124 §).

Kuntalaisen aloiteoikeus kaavoitukseen on jo olemassa kuntalaissa. Huomattakoon, että hallintolain mukaan asiat pitää muutenkin käsitellä ripeästi. Tiukka määräaika voi päin vastoin johtaa siihen, että esityksiä joudutaan hylkäämään paljon.

Kumppanuuskaavoitukseen on jo nyt hyviä malleja, joita Kuntaliitto kokosi KRL-uudistuksen aikana vuonna 2020 kirjaan ”Kumppanuuden monet muodot. Esimerkkejä yhteistyöhön perustuvista kaavoituskäytännöistä”. Mielestämme nämä hyvät käytännöt ja nykyiset säädökset riittävät eikä uusia tarvita.

Esityksen vaarana on, että kaavoituksen kokonaisuus pirstoutuu ja hallinta heikkenee. Ympäristölle uhkana on selvitysten ja osallistumisen kaventuminen. Erityisiä haasteita on atomististen kaavahankkeiden vaikutukset lähialueisiin ja eri hankkeiden yhteisvaikutukset.

Kunnalla täytyy pitää oikeus vastata aloitteisiin myös kielteisesti ja tarvittaessa keskeyttää proseseja. Erityisen tärkeää on, että osallistumis- ja arviontisunnitelmat, riittävät selvitykset ja osallistamisen järjestäminen pysyvät kunnan hallinnassa.

Erityisen suhteetonta olisi säätää lailla montako ja millaisia kokouksia kuntien täytyisi järjestää.

Yhteenvetona esitämme, että asiassa jatketaan nykylain pohjalta ja uudet pykälät hylätään.

Lisätietoja

Jaa sosiaalisessa mediassa