Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Vi­reil­le­pa­no­pyyn­tö

19.2.2024
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 2016 myöntänyt Fennovoima Oy:lle toistaiseksi voimassa olevana ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 91/2016/1.

Yhtiö jätti valtioneuvostolle osoitetun rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriöön kesäkuussa 2015, ja päivitti sitä elokuussa 2015 ja huhtikuussa 2021. Toukokuussa 2022 Fennovoima Oy toimitti työ- ja elinkeinoministeriöön ilmoituksen, jolla se perui Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen. Samaan aikaan yhtiö tiedotti päättäneensä venäläisen RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen.

Syksyllä 2023 Fennovoima Oy haki aluehallintovirastolta kuitenkin jo toistamiseen lisäaikaa ympäristö- ja vesitalousluvan nro 91/2016/1 lupamääräyksen 35 määräajan pidentämiseksi ja lupamääräyksen 46 tarkistamiseksi. Aluehallintoviraston myönteinen päätös hakemukseen on annettu 9.1.2024.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri esittävät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, että se laittaisi viipymättä vireille YSL:n 88 §:n mukaisen rauettamisesityksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon, koskien Fennovoima Oy:lle myönnettyä ympäristö- ja vesilupaa.

Fennovoima Oy on katsottava YSL 88 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti ilmoittaneen, ettei toimintaa aloiteta. Toiminnanharjoittajalla ei tosiasiassa ole aikomusta eikä edellytyksiä toteuttaa ydinvoimalaitoshanketta, jota varten ympäristö- ja vesilupa on myönnetty.

Kunnioittaen,

Esko Saari
puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Merja Ylönen
toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Hanna Halmeenpää
hallituksen puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Lisätiedot:
puheenjohtaja Hanna Halmeenpää, p. 050 564 4122, hanna.halmeenpaa@sll.fi

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää

Jaa sosiaalisessa mediassa