Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Nykyinen lainsäädäntö ei turvaa metsiä ylisuurilta hakkuilta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on päättänyt vuosikirjaratkaisussaan, että Kemin biotuotetehtaan puuraaka-aineen hankinta ei ollut tehtaan ympäristöluvanvaraista toimintaa. Tuore ratkaisu koskee Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin valitusta Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta. KHO linjaa, että ympäristöluvassa ei voida arvioida tehtaan toimintaan liittyvien metsähakkuiden välillisiä vaikutuksia kasvihuonepäästöihin ja hiilinieluihin, eikä antaa hakkuita koskevia lupamääräyksiä. Luonnonsuojeluliitto katsoo, että nykyinen lainsäädäntö ei riittävästi turvaa metsiä ja niiden hiilivarastoja ylihakkuilta. Valtion pitää kehittää uusia ohjauskeinoja, joilla metsäluontoa sekä hiilinieluja ja -varastoja voidaan suojella.

Avohakkuu.
Luonnonsuojeluliitto on huolissaan, että uuden suuren tehtaan perustaminen johtaa ylisuuriin hakkuisiin Pohjois-Suomessa. Kuvituskuva: Paul Stevens.

Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen Metsä Fibren Kemin sellutehtaan ympäristölupapäätöksestä loppuvuodesta 2022. Piiri katsoi, että raaka-aineen hankinta, eli metsien hakkuut on keskeinen osa sellutehtaan toimintaa, mikä tulisi huomioida tehtaan ympäristöluvassa. Ympäristölupa pitää hakea toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Kemin sellutehtaan ympäristöluvan osalta linjaa, että ympäristöluvassa ei tarvitse ottaa huomioon tehtaan toiminnan välillisiä vaikutuksia kasvihuonepäästöihin, hiilinieluihin tai luonnon monimuotoisuuteen. Linjauksen myötä vahvistuu se, että lainsäädäntö ei riittävästi turvaa metsiä ylisuurilta hakkuilta. Ympäristölainsäädäntöä tulee kehittää.

“Huoli Pohjois-Suomen metsien ylisuurista hakkuista uuden jättitehtaan takia on perusteltu”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola. “Mikään nykyinen laki ei suoraan estä luontokadon ja ilmastokriisin kannalta liian suuria hakkuita.”

Luonnonsuojeluliitto peräänkuuluttaa valtiolta uusia ohjauskeinoja, joilla metsäluontoa sekä hiilinieluja ja -varastoja voidaan suojella.

“Ensiavuksi valtion vanhat ja luonnonmetsät pitää turvata Metsähallituksen omistajaohjauksella ja hallitusohjelmassakin luvatulla suojelupäätöksellä. Lisäksi hiilinielujen kannalta liian suurien hakkuiden estämiseksi valtion pitää kehittää uusia taloudellisia ohjauskeinoja. Ne voisivat olla esimerkiksi veroja, hakkuukiintiöitä tai -oikeuksia”, Veistola lisää.

“Suomen on saavutettava hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, mutta Suomen metsät eivät enää riitä kompensoimaan muun maankäytön hiilipäästöjä”, sanoo Hilkka Lipponen Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin hallituksesta.

“Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia niin kansalta kuin suurteollisuudeltakin, ja haaste on otettu kiitettävästi vastaan. Metsä Fibre sabotoi ilmastotalkoita. Kemin sellukattila ahmii puuta 7,6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, hiilinielut kutistuvat kutistumistaan. Tämän mahdollistaa Suomen lainsäädäntö, joka sivuuttaa täysin raaka-ainehankinnan sellutehtaiden luvituksessa.”

Jaa sosiaalisessa mediassa