Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Mitä pre­si­dent­tieh­dok­kaat ajattelevat luontokadosta ja ilmaston kuumenemisesta?

Luonnonsuojeluliitto kysyi toisen kierroksen presidenttiehdokkailta kolme kysymystä, jotka liittyvät luontokatoon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Lue, mitä presidenttiehdokkaat Pekka Haavisto ja Alexander Stubb vastasivat kysymyksiin.

Pekka Haavisto ja Alexander Stubb. Presidentinvaalin toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2. klo 9–20.

Ilmasto- ja luontoteemat ovat presidentin toimenkuvan ytimessä. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliitiikasta vastaava presidentti voi omalla toiminnallaan vauhdittaa maailmanlaajuisten ympäristökriisien ratkaisua. Ilmaston kuumeneminen on turvallisuusuhka myös Suomessa. Turvallisuuspolitiikka kietoutuu yhteen ympäristöpolitiikan kanssa esimerkiksi vesi- ja ruokaturvan sekä energiaturvallisuuden kautta.

1. Mikä olisi isoin tekosi presidenttinä, jotta luontokato saadaan pysäytettyä?

Pekka Haavisto

Suomen luonto on ainutlaatuinen ja jokaiselle suomalaiselle omalla tavallaan tärkeä. Presidentillä on oltava hyvä tilannekuva Suomen luonnon tilasta ja hyvä keskusteluyhteys myös järjestöihin. Arvojohtajana presidentti voi käyttää puhevaltaansa ympäristöstä huolehtimisen merkityksen korostamiseksi.

Luontokato on vakava uhka ihmisten turvallisuudelle ja elämän perusedellytyksille kaikkialla maailmassa. Kyse on saman mittaluokan haasteesta kuin ilmastonmuutos.

Presidenttinä perustaisin valtionjohtajien ilmastokoalition kirittämään kansainvälistä ilmastotyötä. Samanlainen yhteistyö voisi toimia myös luontokadon pysäyttämisessä. Ottaisin luontokadon pysäyttämisen mukaan myös kahdenvälisten tapaamisten asialistalle eri valtionjohtajien kanssa.

Alexander Stubb

Luontokato on ilmastonmuutoksen luokkaa oleva eksistentiaalinen haaste koko ihmiskunnalle, ja nämä molemmat on otettava sen mukaisella vakavuudella. Nykyinen tasavallan presidentti on kansainvälisillä foorumeilla käyttänyt painavia puheenvuoroja esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnasta. Itse uskon vahvasti esimerkiksi tieteen ja teknologian mahdollisuuksiin, ja näillä saroilla Suomella voi olla kokoaan suurempi kädenjälki maailmalla.

2. Osallistuisin presidenttinä YK:n kansainvälisiin osapuolikokouksiin ilmasto- ja biodiversiteettisopimusten tavoitteiden edistämiseksi.  Vastausvaihtoehdot: Kyllä, ei, en osaa sanoa.

Pekka Haavisto

Kyllä.

Alexander Stubb

Kyllä.

 

3. Mikä olisi isoin tekosi presidenttinä ilmaston kuumenemisen hillitsemiseksi?

Pekka Haavisto

Presidenttinä kutsun muiden maiden johtajia yhteistyöhön ilmastoyhteistyön edistämiseksi, tavoitteena luoda kansainvälinen ilmastojohtajien koalitio. Sen mahdollisia teemoja voisivat olla asian tuominen kansainvälisten järjestöjen agendalle, kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden puheenjohtajien tukeminen sekä ilmastoturvallisuus.

Tämän ottaisin puheeksi jo ensimmäisissä yhteydenotoissa valtionpäämiesten kanssa. Uskon, että ilmastotyössä olisi löydettävissä uusia yhteistyötahoja esimerkiksi Intiasta ja Keski-Aasian maista.

Suomi, mahdollisesti yhteistyössä vaikkapa Ruotsin kanssa, voisi tarjota puitteet kansainvälisille ilmastoneuvotteluille, kunhan seuraavaksi tulee länsiryhmän järjestelyvuoro. Tämä olisi tärkeä viesti siitä, että pidämme ilmaston tulevaisuutta elintärkeänä.

Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä, ja tähän työhön on kaikkien valtioiden yhdessä sitouduttava.

Alexander Stubb

Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan kolme toimenpidettä; lait, rahoitus ja innovaatiot. Uskon enemmän tekoihin kuin julistuksiin. Presidentin tehtäväkentässä yksi keskeinen mahdollisuus konkreettisesti vaikuttaa asiaan on ottaa vienninedistämismatkoille mukaan laajalla skaalalla suomalaisia yrityksiä, jotka tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi ympäristöystävälliseen ja päästöttömään energiantuotantoon siirtymisessä.

Jaa sosiaalisessa mediassa