Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton edustajan kommentit yhden luukun kokouksen 24.1.2024 asioihin

Ympäristöministeriölle
31.1.2024

Luonnonsuojeluliiton edustajan kommentit yhden luukun kokouksen 24.1.2024 asioihin

Lupakäsittelyjen integroinnista

Yleisesti ottaen hyvin tehty lupamenettelyjen yhdistäminen voi edistää ympäristötavoitteita. Koko hankekokonaisuus nähdään yhdellä kertaa ja kaikki ympäristöasiat saadaan samalle viivalle. Tämä estäisi esimerkiksi polkuriippuvuuksilla kikkailun, esimerkiksi niin että lupia haettaisiin helpommasta vaikeampiin. Silloin lupakokonaisuuden viimeisten asioiden luvittajat voisivat joutua ”jo tapahtuneiden tosiasioiden” eteen. Näin he eivät enää voisi katsoa asiaa valvomansa lain tavoitteiden näkökulmasta vaan joutuisivat kapeaan ”ota tai jätä” -poikkeuslupaharkintaan.

Yhteensovittamislaki

Yhteensovittamislaki on jäänyt turhakkeeksi, kun se on ollut vapaaehtoinen eikä ole käytetty kuin kerran.
– Yksi vaihtoehto olisi ”pelastaa” se tekemällä siitä pakollinen.
– Parempi vaihtoehto olisi kuitenkin jatkaa lupien integrointia uudessa VALO-virastossa.

Yhdentämisen haasteita

Huomattakoon kuitenkin, että tätä yhdentämispyrkimystä uhkaa kaksi ajankohtaista asiaa:
1) EUn uudet ”kiirehtimissäädökset”, jotka uhkaavat hajottaa menettelyjä entisestään. Parasta olisi pistää nekin kansallisesti samaan systeemiin muiden lupa-asioiden kanssa.
2) Lausunnolla olevaa rakennuslain sijoituspaikkoja koskevaa muutosesitys. Se pitäisi hyllyttää tämän työn ajaksi.
– Ellei näitä pyrkimyksiä saada hallintaan, lupamenettelyjen kokonaisuus hajoaa kuin varpusparvi.

Toinen ja syvällisempi asia on, että kuntien ja valtion lupia on hankala yhdistää.
– Niiden päätöksillä kun on kaksi eri subjektia, ja usein eri valitusmenettelyt ja tuomioistuimetkin.

VALOn kokoonpanoista on välttämätöntä säätää

Lupa-asioissa iso ongelma on ollut, että aluehallintoviraston juristit eivät ole aina ymmärtäneet ELY-keskuksen biologeja. Siksi ELY-keskukset ovat joutuneet hakemaan päätöksiin muutosta, ja usein voittaneet.
– Ainakaan yhden miehen kokoonpanot eivät riitä, vaan tarvitaan myös luonto-osaaminen mukaan jos luontoasioita käsitellään.
– Lisäksi VALOon tarvitaan muutenkin riippumaton ympäristöön liittyvien yleisten etujen valvonta. Tätä korostaa se, että nykyiset ELY-Y:n lausuntomenettelyt ja muutoksenhakumahdollisuudet raukeavat, kun virastot yhdistetään. Erityisiä haasteita voi silloin liittyä Natura-asioihin.

Ympäristövaikutusten arvioinnista ei kannata tinkiä

Kokouksessa käytiin keskustelua yvasta, ja se tulee ryhmään pian aiheeksikin.

Edesmennyt Syken Jorma Jantunen esitti aina hyvin, että suomalainen yva on paljon enemmän kuin ympäristöluvan esityö. Sellaiseksi se on joissakin Keski-Euroopan maissa kapeasti ymmärretty.
– Yva on informaatio-ohjausta, joka antaa tietoja moneen muuhunkin lupaan, kaavoitukseen, rahoittajien päätöksiin ja ennen muuta yhtiön omaan suunnitteluun.

Keskeinen osa yvaa on sijoituspaikan kestävyys.
– Esimerkiksi sellutehtaita on hylätty toisaalla ja toisaalla hyväksytty vesistön vastaanottokyvyn mukaan.

Hyvä yva kannattaa, mutta siitä tinkiminen ei.
– Esimerkiksi Nord Steam teki molemmat Suomen yvansa viimeisen päälle. Se saikin oikeudessa kestäneet luvat.
– Sitä vastoin Sierilän vesivoimahankkeen yva oli vanhentunut. Sen hankekokonaisuus kaatui lopulta luontoselvitysten puutteista johtuneisiin ongelmiin.

Huomattakoon, että esimerkiksi nykyiset ”keskelle ei-mitään” rakennettavat tuulivoimalat eivät useimmiten edes ole ympäristöluvan alaisia.
– Niissä yva on ratkaiseva apukeino ohjata sijoituspaikkoja.

Lisäksi ei ole ”vaihtoehdotonta” yvaa.
– Ellei kokonaan uutta sijoituspaikkaa esimerkiksi laajennushankkeissa esitetä, vaihtoehtoja voi tehdä määrällä, laadulla, ympäristötoimilla jne.

Erityisen tärkeää on turvata Suomen yvaan sisältyvän arviointiohjelman asema.
– Tämä ”tutkimussuunnitelma” on tärkeä. Muuten vasta selostusvaiheen kuulemisessa voi ilmetä, että tärkeitä asioita jäi selvittämättä. Se taas voi johtaa uusiin viivytyksiin, jopa uuteen maastokauteen.
– Jos riittäviä selvityksiä ei tehdä, yvan puutteet voivat kostautua luvan valitusvaiheessa tai myöhemmin hallintopakkojen vireillepanojen kautta.

Annan mielelläni lisätietoja!

Kokouksessa Luonnonsuojeluliiton varahenkilönä toiminut

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja
p. 0400 615 530
tapani.veistola@sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa