Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto luonnoksesta tuo­tan­to­si­don­nai­ses­ta tulotuesta

Laiduntavat lehmät.
Kuva: Aarno Isomäki, Vastavalo

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne verkkosivuillanne 12.12.2023 Dnro VN/3448/2023

Luonnonsuojeluliiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida esitystä.

Esityksessä ei ollut vielä euromääriä, joten asiaa on hankala arvioida.

Esitykseen sisältyvät ulkosaariston nautapalkkiot. Niiden osalta Luonnonsuojeluliitto viittaa ongelmiin, joita on tullut perinnebiotooppien hoitoon käytettyjen eläinten tukien leikkauksista tukikelpoisten pinta-alojen uudelleen määrittämisen takia. Tällä laiduntamisella on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja saariston elinvoimalle. Näistä syistä ulkosaariston nautapalkkioita pitäisi korottaa niin paljon kuin suinkin mahdollista sillä välillä, kun pinta-aloja koskeva asia saadaan korjattua.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa