Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Sierilän arvokas luonto pelastui – ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt kiittävät Kemijoki Oy:n päätöstä luopua voi­ma­la­hank­kees­ta

Kemijoki Oy kertoi perjantaina luopuvansa Sierilän voimalaitoshankkeesta. Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF kiittävät yhtiötä ja sen omistajatahoja vastuullisesta päätöksestä luopua hankkeesta. Toteutuessaan se olisi aiheuttanut merkittävää luontokatoa sekä vaikeuttanut pyrkimyksiä parantaa pohjoisen suurjoen tilaa ja vaelluskalojen olosuhteita.

Sieriniemen siunaus -soututapahtuma
Sieriläsoutu. Kuva: Virpi Sahi

”On erinomaista, että yhtiö päätyi perumaan hankkeen. Ensisijaista on nyt parantaa ja ennallistaa rakennettujen vesistöjen tilaa, ei rakentaa lisää vesivoimaa. Ennallistamistavoitteet koskevat myös vesivoiman heikentämiä suuria jokivesistöjä, kuten Kemijokea”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

”Olemme todella tyytyväisiä, että asia ratkesi nyt luonnon kannalta parhain päin. Vesivoiman lisärakentaminen Kemijoen keskijuoksun viimeisten vapaiden koskien paikalle Sierilään olisi vaarantanut useiden uhanalaisten ja suojeltavien lajien elinympäristöt sekä hävittänyt laajalti edellytykset virtavesikalojen luontaiselle elinkierrolle”, kommentoi WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Sierilän hankevalmistelu ehti kestää vuosikymmeniä. Poikkeuksellisen rikkaan luontokokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointia kuitenkin toteutettiin puutteellisesti, ympäristöjärjestöt kritisoivat. Esimerkiksi Lapin ELY-keskus ilmoitti vielä marraskuussa 2023 edellyttävänsä yhtiöltä lisäselvityksiä hankealueella viime kesänä havaitun suojellun lajin esiintymisestä. Kaikki hankkeessa tarvittavat luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat eivät edelleenkään olleet lainvoimaisia.

Sierilän vaikutusalue on myös lohikantojen palauttamisen kannalta tärkeä, sillä rakentamattomalla osuudella on noin 84 hehtaaria arvokasta, potentiaalista lohen lisääntymis- ja poikastuotantoaluetta. Uusi vesivoimala olisi ollut kuolinisku alueella eläville siioille, taimenille, harjuksille ja jokihelmisimpukoille. Hanketta ei olisi voitu toteuttaa ilman mittavia luontovaikutuksia. Sierilän kosket ovat tärkeitä myös ihmisille.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja etenkin sen Lapin piirijärjestö ja Rovaniemen paikallisyhdistys, WWF sekä monet muut toimijat ja paikalliset ihmiset ovat tehneet pitkän urakan nostaakseen Sierilän luontoarvot esille.

”Olemme todella helpottuneita, että Sierilä säästyy vesivoimarakentamiselta. Tämä tuntuu upealta vuosia jatkuneen monen tahon yhteistyön jälkeen”, iloitsee Suomen luonnonsuojeluliiton Rovaniemen yhdistyksen puheenjohtaja Sari Hänninen.

”Nyt on aika keskittyä Kemijoen luonto- ja virkistysarvojen ennallistamiseen ja toteuttaa Kemijoen voimalaitoksiin ohitusuomat, kuten valtion kalaviranomainen on esittänyt jo vuonna 2017”, linjaa WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

 

Lisätiedot:

Hanna Halmeenpää, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 564 4122, hanna.halmeenpaa@sll.fi
Sari Hänninen, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Rovaniemen yhdistys, p. 040 873 7986, rovaniemi@sll.fi
Matti Ovaska, suojeluasiantuntija, WWF Suomi, p. 040 7273149 , matti.ovaska@wwf.fi

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää

Jaa sosiaalisessa mediassa