Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto va­ro­toi­men­pi­teis­tä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luon­non­va­rai­sis­ta eläimistä turkiseläimiin

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa lintujen ja turkiseläinten erillään pitämistä rakenteellisilla ratkaisuilla. Lintujen ampuminen ei ole järkevä, kestävä eikä tuloksiltaan pysyvä ratkaisu. Strategisempaa olisi valmistella hyvissä ajoin turkistarhaukselle oikeudenmukaisen siirtymän mahdollistava exit-suunnitelma.

Kuva: Abobe Stock

15.12.2023

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten verkkosivulla olleeseen lausuntopyyntöönne 6.11.2023 Dnro VN/31455/2023

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa, että asetus on kannatettava ja oikeansuuntainen.

Keskeistä asetuksessa on aivan oikea ajatus pitää linnut ja turkiseläimet erillään rakenteellisilla ratkaisuilla. Rakenteisiin verrattuna esimerkiksi lintujen ampuminen ei ole järkevä, kestävä eikä tuloksiltaan pysyvä ratkaisu.

Huomattakoon, että myös ”Turkistarhauksen ympäristöohje” (2018) korostaa samoja rakenteellisia asioita kuin asetusluonnos. Hallirakennetta on pidetty ympäristönsuojelullisesti turkistarhoille parhaana käyttökelpoisena tekniikkana. Sitä ei ole kuitenkaan Suomessa laajemmin käytössä.

Strategisempana ratkaisuna kannattaisi ottaa oppia turvetuotannon historiasta, ja ryhtyä valmistelemaan hyvissä ajoin turkistarhaukselle oikeudenmukaisen siirtymän mahdollistava exit-suunnitelma.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa