Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lähes koko Viiankiaapaa haetaan mal­mi­net­sin­tä­alu­eek­si – yhdistykset valittivat

Sakatti Mining hakee aikaisempien suurten, Sakatti-nimellä tunnettujen malminetsintäalueiden lisäksi lähes koko Viiankiaapaa malminetsintäalueekseen.

Viiankiaapa talvella. Kuva: Kaija Kiuru

Sompion luonnonystävät ry, Rajat Lapin Kaivoksille ry ja Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry ovat valittaneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Sakatti Miningin uusista malminetsintäluvista, joilla saa myös kairata. Sompion luonnonystävät on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys.

Viiankiaapa on kahdella lailla, Naturalla ja soidensuojelulailla, suojeltu korvaamattoman arvokas aapasuo. Malminetsintäluvat heikentäisivät Natura-alueen suojeluarvoja laittomalla tavalla.

Sakatti Mining on hakenut Natura-alueen kairauksiin neljää lupaa, ja kaikista niistä yhdistykset ovat nyt valittaneet. Luvat kattavat lähes 59 neliökilometriä, kun Viiankiaavan kokonaispinta-ala on alle 70 neliökilometriä. Vaikuttaa siis siltä, että yhtiö pyrkii laajentamaan reviiriään koko suolle.

“Sakatti Miningilla on ollut merkittäviä öljyvahinkoja, ja on selvää, että ainutlaatuinen suo ja paikalliset ihmiset tulisivat kärsimään malminetsinnästä myös melun, suon tallautumisen ja kemiallisten yhteisvaikutusten takia. Yhtiö on ilmoittanut kairaavansa uusia alueita samaan aikaan Sakatti-nimellä olevien alueiden kanssa”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Jari Natunen.

Sakatti Miningin malminetsintäluvan selvitykset ovat puutteellisia monella tavalla. Puutteita on muun muassa ympäristövaikutuksissa, pinta- ja pohjavesivaikutuksissa, Natura-selvityksissä, paliskunnan oikeuksissa ja vaikutuksissa poronhoitoon, suurten petolintujen pesinnän ja niille tärkeiden alueiden suojelussa. Lisäksi selvitykset ovat puutteellisia pöllöjen, rauhoitettujen kasvien, viitasammakon ja saukon suojelun osalta.

Yhdistykset vaativat valituksessaan ensisijaisesti malminetsintäluvan ja mahdollisen toiminnanaloitusluvan kumoamista. Toissijaisesti vaaditaan luvan palauttamista lupaviranomaiselle ja/tai luvan korjaamista ympäristöön ja paikallisten oikeuksiin liittyvien puutteiden suhteen.

Lisätietoja:

Jari Natunen, erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, +358 44 210 0453
jari.natunen(a)sll.fi

Sisli Piisilä, puheenjohtaja, Sompion Luonnonystävät ry, sompio(a)sll.fi

Vesa Puuronen, puheenjohtaja, Rajat Lapin kaivoksille ry, vesa.puuronen(a)oulu.fi

Lisätietoja

Erikoisasiantuntija (kaivosten ympäristöpäästöt) Jari Natunen

Jaa sosiaalisessa mediassa