Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Vanhojen metsien suojelussa kannattaa hyödyntää hyväksi havaittuja kriteerejä ja jo tehtyä kartoitustyötä

Luontokatoa ei pysäytetä ilman toimia, ja niistä tärkeimpiä tällä hallituskaudella on vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelu.

Metsä.
Kuva: Paul Stevens.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) asiantuntijaryhmä on tänä syksynä laatinut määritelmiä vanhoille ja luonnontilaisille metsille. Tänään julkaistiin tarkastelukehikko Suomen luonnontilaisten ja vanhojen metsien tunnistamiseen.

EU:n monimuotoisuusstrategia velvoittaa Suomea suojelemaan kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät. Myös Petteri Orpon hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan näiden alueiden suojeluun.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että kansallisia kriteerejä määriteltäessä tulisi hyödyntää jo olemassa olevia, raportissakin esiteltäviä, inventointiohjeita. Esimerkiksi METSO-ohjelman I-luokan alueiden määrittelyyn kehitetyt kriteerit ovat osoittautuneet toimiviksi.

Raportissa esitetyt luonnonmetsien tutkimuksista johdetut arvot metsien iälle ja lahopuun määrälle vaikuttavat ainakin osin verrattain tiukoilta. Näin erityisesti lahopuun osalta, jonka kynnysarvona esimerkiksi METSO-ohjelmassa käytetään 10 kuutiota hehtaarilla, mutta raportissa esitetään paikoittain jopa 50 kuutiota.

Korkeiden kynnysarvojen asettaminen metsien iälle ja lahopuulle rajaisi pois paljon ekologisesti arvokkaita kohteita, joiden suojeleminen olisi perusteltua. Riskinä on, että arvokkaita metsiä jää suojelun ulkopuolelle ja hakkuu-uhan alle.

Hyvää raportissa on, että siinä esitellään valtion arvokkaita metsäalueita kartoittaneiden Luonnonmetsä-työryhmien työtä. Kartoitustyössä on käytetty pohjana muun muassa METSO-ohjelman kriteerejä. Työryhmien kartoittamat alueet ovat kriittisiä luontokadon pysäyttämiseksi ja tulisikin suojella viipymättä.

Luonnontilaisten, luonnontilaisten kaltaisten ja vanhojen metsien suojeleminen on kiireellisin toimi suomalaisen metsäluonnon hyväksi, mutta tärkeää on myös jatkaa suojeluverkoston kasvattamista näiden määritelmien ulkopuolelle jäävillä alueilla.

Luken ja Syken asiantuntijaryhmä korosti tarkastelukehikon julkaisutilaisuudessa, että lopullinen päätös kriteereistä on poliittinen. Syksyn mittaan onkin noussut huolia määrittelyprosessiin kohdistuneesta poliittisesta paineesta. Kriteerien tarkoitus ei kuitenkaan ole suojella poliittisia tai teollisia intressejä, vaan metsiä ja luonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja

Monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa