Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto hii­li­ra­ja­me­ka­nis­mia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Luonnonsuojeluliiton lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 52/2023 vp
Suojeluasiantuntija Anna Ikonen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry                                                                     Ympäristövaliokunta 25.10.2023

HE 52/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua.

Luonnonsuojeluliitto yhdessä muiden eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen kanssa on kritisoinut päästökauppasektorilla tapahtuvaa päästöoikeuksien ilmaisjakoa. Hiilirajamekanismin myötä päästöoikeuksien ilmaisjako tulee päättymään mekanismin puitteissa olevien, energiaintensiivisten tuotteiden osalta siirtymäajan jälkeen 2030-luvulla.

Luonnonsuojeluliitto kannattaa hiilirajamekanismin käyttöönottoa. Hiilirajamekanismin jatkokehityksen osalta pidämme tärkeänä, että se laajenee tulevaisuudessa kattamaan muitakin tuoteryhmiä ja että hiilirajamekanismin myötä kerättävä tulot osoitetaan ilmastokriisin torjuntaan ja oikeudenmukaiseen siirtymään, ei EU:n omaksi varaksi.

 

Lisätietoja

– Anna Ikonen, ilmastoasiantuntija, rakennettu ympäristö, anna.ikonen@sll.fi, p. 044 491 4269

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija (mm. rakentamisen ilmastovaikutukset, ilmasto COP, NECP) Anna Ikonen

Jaa sosiaalisessa mediassa