Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kestävän rahoituksen taksonomia

Suomi aikoi vastustaa delegoidun asetuksen hyväksymistä metsämaalle rakentamiseen vedoten. Mielestämme tämä oli huono syy vastustaa jo valmiiksi puutteellisia säädöksiä. Lausuimme aiheesta eduskunnan talousvaliokunnalle sekä maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

E 32/2023 vp sekä E 33/2023 vp
TaV 19.10.2023 ja MmV 5.10.2023

Luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua selvityksistä

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomian delegoidut asetukset

Suomen tulisi kannattaa delegoitujen asetusten hyväksymistä

Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman vahvan ja toimivan kestävän rahoituksen kokonaisuuden luomiseksi. Jos kriteerit jäävät heikoksi taksonomia vesittyy viherpesuksi. Metsäkato on Suomessakin ongelma, josta tulee pyrkiä eroon. Tähän nähden Suomen ei tulisi vastustaa taksonomian delegoitujen asetusten hyväksymistä, varsinkaan vedoten metsämaalle rakentamiseen. Mm. rakentaminen aiheuttaa metsäkatoa, eikä siten metsämaalle rakentamista voi pitää taksonomiakelpoisena toimintana, toisin kun rakentamisen ohjaamista jo rakennetuille tai muuten ihmisenmuokkaamille alueille. Taksonomian tulee pyrkiä perustoimintaa korkeampaan vaatimustasoon, jotta kestävä rahoitus tuottaisi todellisia ympäristöhyötyjä.

Keskeisten toimialojen pois jättäminen heikentää osaltaan taksonomian toimivuutta

Keskeisiä aloja, kuten maa- ja metsätalous sekä kemianteollisuus, on valitettavasti jätetty taksonomian ulkopuolelle. Parempiin käytäntöihin ohjaavalle kriteeristölle olisi ollut kipeästi tarvetta näillä aloilla.

Taksonomian ei tulisi sortua viherpesuun

Kestävän rahoituksen taksonomiaan liittyy yhä puutteita, eurooppalaiset ympäristöjärjestöt ovat nostaneet keväällä esiin lausuntokierroksella olleen version ongelmia liittyen esimerkiksi kertakäyttöisten muovipakkausten, fossiilisia polttoaineita käyttävien laivojen ja lentoliikenteen luokittelun.

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien kestävän rahoituksen kehystä

Luonnonsuojeluliitto pitää hyvänä, että Suomi suhtautuu myönteisesti kestävän rahoituksen kehykseen.

Jaa sosiaalisessa mediassa