Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kirje pääministeri Orpolle ilmasto- ja luontopolitiikan pyöreästä pöydästä

Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi kirjoittivat pääministeri Petteri Orpolle, jotta ilmastopolitiikan pyöreä pöytä saisi jatkoa luontoasioilla täydennettynä ja toimintaan varattaisiin riittävät resurssit.

© Santeri Iltanen, valtioneuvoston kanslia
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokous 21.2.2023 © Santeri Iltanen, valtioneuvoston kanslia

18.10.2023

Arvoisa pääministeri Petteri Orpo,

Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF kiittävät hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan “hallitus kehittää pääministerin johtamaa ilmastopolitiikan pyöreän pöydän mallia ja tuo luontopolitiikan osaksi pöytää.”

Toivomme, että kirjauksen toimeenpanoa priorisoidaan niin, että toiminta voisi alkaa mahdollisimman pian. Tiedepohjaista dialogia sidosryhmien ja pääministerin välillä tulee vahvistaa pyöreässä pöydässä siten, että:

  • se edistää ilmasto- ja luontopolitiikan hyväksyttävyyttä ja riittävyyttä suhteessa tavoitteisiin
  • se perustuu laadukkaisiin tiedepohjaisiin alustuksiin ja tietoihin
  • sitä tukee sihteeristö sekä vakituinen tieteen edustus asiantuntijoina, kuten Suomen ilmastopaneeli, Luontopaneeli ja Sitra
  • puheenjohtajistossa on laaja valtioneuvoston sitoutuminen
  • se on laaja-alainen ja edustava
  • sille annetaan selkeät tehtävänannot, joilla pureudutaan ennakoiden ja oikea-aikaisesti ilmasto- ja luontopolitiikan kipukohtiin, kuten hiilinielut, liikenne, maatalous, ympäristölle haitalliset tuet ja oikeudenmukainen siirtymä
  • se on riittävästi resursoitu mahdollistaen myös omat selvitykset ja toimeksiannot

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän arvioinnin mukaan toimintamalli on ainutlaatuinen, toiminta on tärkeää ja sitä tulisi jatkaa ja kehittää. Kehittämiskohteina mainitaan tarve lisätä pyöreän pöydän keskustelevuutta, IPP:n tavoitteiden kirkastaminen, sekä muun toiminnan kytkeminen valmisteluun entistä vahvemmin.

Toimintansa aikana pyöreä pöytä teki toimeksiannon yhdessä ympäristöministeriön kanssa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) oikeudenmukaisuudesta kansalaisraadille, josta saatujen kokemusten perusteella mahdollisuus vastaaviin toimeksiantoihin tulisi olla myös jatkossa.

Kunnioittaen,

Hanna Halmeenpää
puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi

Lisätiedot

ilmastoasiantuntija Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 040 628 9495, hanna.aho (at) sll.fi

ilmasto-ohjelman johtaja Bernt Nordman, WWF Suomi, p. 050 525 0348, bernt.nordman (at) wwf.fi

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa