Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Laki metsätalouden kan­nus­te­jär­jes­tel­mäs­tä

Metsätalouden kannustejärjestelmästä annettuun lakiin tehtiin vielä pieniä viime hetken päivityksiä, lausuimme aiheesta eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle. Samassa yhteydessä muistutimme kannustejärjestelmän suurimmista ongelmista. 

HE 16/2023 vp
MmV 6.10.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä

Taimikon ja nuorten metsien hoidon tuki suosii avohakkuita

Lakiin nyt tehtävä päivitys on hyvin ymmärrettävä. Metsätalouden määräaikaisesessa kannustejärjestelmässä on kuitenkin monia ongelmia, ja järjestelmä vaatisi niiden osalta päivittämistä. Tukijärjestelmän ei pitäisi suosia yhtä metsienkäsittelymenetelmää, kuten nyt tapahtuu erityisesti taimikon ja nuoren metsän hoidon tuen osalta.

Luonnonvarakeskuksen maa- ja metsätalouden tukien ilmastovaikutuksia tarkastelevan politiikkasuosituksen mukaan “Taimikonhoidon voimakas tukeminen suosisi edelleen jaksollista kasvatusta avohakkuineen. Ilmasto- ja muiden ympäristövaikutusten kannalta tätä voidaan pitää liian yksiulotteisena ohjauksena. Taimikonhoito on lähes välttämätön toimenpide avohakkuisiin perustuvassa metsätaloudessa, mutta metsän jatkuvassa kasvatuksessa sen tarve on huomattavasti vähäisempi, toisinaan sitä ei tarvita lainkaan.”

Luonnonsuojeluliiton mielestä tukijärjestelmän tulisi edistää jatkuvaa kasvatusta erityisesti turvemailla. Nykymuodossa järjestelmä on yhä rakennettu metsien jaksollista, avohakkuumetsätalouteen perustuvaa, kasvatusta ajatellen. Metsänkäsittelymenetelmien lisäksi tukijärjestelmässä on epäsuhta luonnonhoidon ja metsätalouden tukien osalta, luonnonsuojeluliiton näkökulmasta puolet tuesta tulisi ohjata luonnonhoitoon.

Lisätietoja

Monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa