Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suden kan­nan­hoi­dol­lis­ta metsästystä ei voi aloittaa

Suomen luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että suden kannanhoidollista metsästystä ei voida aloittaa ennen kuin susikanta on saavuttanut suotuisan suojelun tason.

Susi
Kuva: Kai Skyttä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti tänään perjantaina, että se alkaa valmistella suden kannanhoidollista metsästystä. Metsästyksen olisi tarkoitus alkaa tammikuussa 2024. Luonnonsuojeluliitto ei pidä yleistä sudenmetsästystä mahdollisena niin kauan kuin susi on Suomessa uhanalainen. Viimeksi, kun suden kannanhoidollista metsästystä yritettiin vuonna 2022, tuomioistuimet kumosivat susiluvat.

Suden suojelutaso ei ole Suomessa suotuisa, mikä tarkoittaisi sitä, että laji pystyy pitkällä aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisessa elinympäristössään.

”Maltti on valttia susikeskustelussakin. Suden suojelutaso ei ole Suomessa suotuisa, joten kannanhoidollista kiintiömetsästystä ei voi nyt aloittaa. Jos yleiseen sudenmetsästykseen annettaisiin taas lupia, on mahdollista, että tuomioistuimet kumoavat ne, kuten viime kerralla”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Häiriöitä ja ongelmia aiheuttavat sudet voidaan aina poistaa riistahallinnon tai poliisin päätöksellä.

”Sen sijaan kannanhoidollinen metsästys voi lisätä ongelmia. Kun kannanhoidollista metsästystä tehtiin talvella 2015, susilaumat hajosivat ja nuoret sudet hajaantuivat pihoihin etsimään ruokaa”, muistuttaa Luonnonsuojeluliiton suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro.

Luonnonsuojeluliitto ei vastusta metsästystä, mutta se ei saa vaarantaa uhanalaisia lajeja.  Susiasetukseen voidaan palata sitten, kun susikanta on suotuisalla tasolla ja metsästys mitoitetaan niin, ettei se vaaranna susikantaa.

”Jo pitkällä olevan suden hoitosuunnitelman päivityksen viimeistely olisi nyt parasta susipolitiikkaa. Se parantaisi eri tahojen yhteistyötä susikannan järkiperäisessä hoidossa. Ennenaikaisen susiasetuksen tekeminen kuitenkin vain hukkaa aikaa ja luo perusteettomia odotuksia suden kannanhoidolliseen metsästykseen haluaville”, Veistola sanoo.

Lue lisää: 

Suomen luonnonsuojeluliiton vastaus EU:n susikyselyyn 

 

Lisätietoja:

Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Riku Lumiaro, suurpetoasiantuntija, p. 050 5859 857, riku.lumiaro(a)sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa