Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to ja Lidl pö­lyt­tä­jä­niit­ty­jen puolesta

Pölyttäjäkato on globaali ongelma, jolla on vaikutusta ruoantuotantoon ja kauppojen valikoimaan. Suomessa pölyttäjien määrän vähenemisen keskeisimpiä syitä on niiden elinympäristöjen hupeneminen. Kolmen pölyttäjäniittykohteen ylläpitoa tukeva Lidl kävi elokuussa 2023 tutustumassa Hyvinkään pölyttäjäniittyyn sekä sen konkreettiseen hoitotyöhön, kun niityllä järjestettiin lidliläisten niittytalkoot.

Lidliläiset niittytalkoissa nostamassa niitettyä heinää pressun päälle
Talkootöissä. Niittojäte haravoidaan ja nostetaan pressulle, jotta se on helpompi kuljettaa syrjään niityltä. Kuva: Jaana Patrakka

Lidl tukee Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin perinnebiotooppien hoitoon ja suojeluun keskittyvää Ketosirkka-hanketta kolmella eri kohteella Uudenmaan alueella. Hyvinkään Kaukasten niitty on pölyttäjille arvokas elinympäristö ja yksi kohteista, jonka hoitoa Lidl rahoittaa.

”Meille kaupassa pölyttäjät ovat elintärkeitä, sillä ilman pölyttäjiä olisivat hyllymme kovin tyhjiä. Huomiommekin toiminnassamme pölyttäjät monin tavoin, ja nyt on ollut hienoa päästä tänään tarttumaan konkreettisesti työkalujen ääreen pölyttäjien hyväksi. Tämä Kaukasten niitty on upea kohde ja on hauskaa nähdä oman työn kädenjälki. Toivottavasti pörriäisillä on entistä mukavammat oltavat näiden talkoidemme seurauksena”, kertoo Lidl Suomen toimitusjohtaja Nicholas Pennanen viikatteen varren ääreltä.

Talkoissa niityltä poistettiin pajukkoa, niitettiin heinää ja kuljetettiin niittojäte pois, jotta maaperä pysyy otollisena niittykasveille. Pölyttäjät hyötyvät luonnonkukista, jotka menestyvät paikoilla, jotka eivät ole liian ravinnerikkaita ja joissa heinäkasvit eivät valtaa koko alaa.

Perinnebiotoopit ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä eli lajien elinympäristöjä. Jos elinympäristö katoaa, katoavat myös siitä riippuvaiset lajit. Niittykohteiden hoitaminen ja suojeleminen tukee kansallisen pölyttäjästrategian toteuttamista. Lisäksi pölyttäjähyönteisiä auttamalla autetaan samalla myös suurta joukkoa muita uhanalaisia eliölajeja.

Kaukasten niittyä on ennallistettu jo vuodesta 2015 lähtien, ja vuosien työn tulokset ovat nähtävissä: alueen laji- ja yksilömäärät ovat nousseet merkittävästi. Kaukasten niityn lisäksi Lidl tukee vuosina 2022-2023 Mäntsälässä ja Espoon keskuksessa sijaitsevien niittyjen hoitoa.

Pölyttäjät ovat kaupan elinehto. Jos pölyttäjiä ei olisi, katoaisi monet tuotteet kauppojen hyllyiltä.

Pölyttäjät ovat kaupan elinehto. Jos pölyttäjiä ei olisi, katoaisi monet tuotteet kauppojen hyllyiltä. Jopa 75 % satokasveista ja noin kolmasosa satotonneista on pölyttäjistä riippuvaisia. Ilman pölyttäjiä ostoskasseista puuttuisivat muun muassa tomaatit, avomaankurkut, metsämarjat sekä pähkinät.

Lisätietoja

Yritysyhteistyöpäällikkö Raija Savikko

  • +358 44 793 7895
  • raija.savikko(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa