Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto yh­den­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syr­ji­mät­tö­myy­den edistämisestä

Suomen luonnonsuojeluliitto antoi pyynnöstä lausunnon hallituksen Yhdenvertainen Suomi -ohjelmaan.

9.8.2023

Viitaten Sarita Niemisen lähettämään kommenttipyyntöön 27.7.2023

Luonnonsuojeluliiton lausunto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä

1. Mitkä ovat mielestänne Yhdenvertainen Suomi -ohjelman kolme keskeisintä tavoitetta, joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota?

Tavoite 1: Tunnistetaan ja puretaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita. – Lainsäädännössä, normeissa, toimintatavoissa sekä niihin liittyvissä käytännöissä viranomaistahojen, työnantajien, oppilaitosten, vapaa-ajan ja järjestötoimijoiden sekä jokaisen kansalaisen – kaikkien – tulee tunnistaa ja järjestelmällisesti poistaa ihmisten eriarvoista kohtelua. Jokainen ihminen on yhtä arvokas, riippumatta taustasta, yhteiskunnallisesta asemasta, olosuhteista tai muista yksilön ominaisuuksista ja elämäntilanteesta.

Tavoite 4: Kasvatetaan tietoisuutta rasismista ja sen eri muodoista. – Tarvitaan laajapohjaista, systemaattista ja pitkäjänteistä viestintää siitä, mitä rasismi on ja ettei minkäänlaista syrjintää hyväksytä Suomessa.

Tavoite 7: Puututaan vihapuheeseen systemaattisella toiminnalla ja yhteistyöllä lainsäädännön mukaisesti. – Puheiden kärjistyminen voi edistää jopa fyysistä väkivaltaa. Tämän ovat osoittaneet esimerkiksi suomalaista lehdistöä ennen kansalaissotaa tutkineet historioitsijat.

2. Mitkä ohjelman toimenpiteistä ovat olleet erityisen hyödyllisiä?

Edellisellä hallituksella oli lausuntoaineistona olevassa ohjelmassa paljon hyviä toimenpiteitä, jotka kaikki eivät vielä ole ehtineet toteutua. Siksi on tärkeää jatkaa työtä hallituskausien yli.

Tärkeää on varmistaa syrjimättömyyden jalkauttamisen ja seurannan voimavarat. Viharikosten ja syrjinnän vastaisen osaamiskeskuksen perustaminen on suositeltavaa (vertaa asiasta tehty konseptiraportti, Oikeusministeriön julkaisuja. Selvityksiä ja ohjeita 2023:12). Myös kansalaisjärjestöjen toimintaa syrjimättömyyden edistämisessä kannattaa hyödyntää jatkossakin. Luonnonsuojeluliitossakin on ollut hankkeita ja toimintaa, joilla on edistetty maahanmuuttajien kotouttamista.

3. Mitä muita asioita haluatte nostaa esille yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa?

On tärkeää, että hallitus ja viranomaiset luovat myönteistä ilmapiiriä ja esimerkkiä suhtautumisessa perusoikeuksiin ja yhteiskuntaa tukevaan toimintaan osallistumiseen. Myös kansalaisten ympäristöoikeudet – saada tietoa ympäristöasioista, saada vaikuttaa päätöksiin ja hakea niihin muutosta – tukevat kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta. Niitä ei tule heikentää.

Yksi konkreettinen syrjimättömyyden parantamisen keino on julkisten liikenneyhteyksien sujuvuus ja kohtuullinen kustannustaso koko maassa sekä palvelujen (ml. kansallispuistot ja muut luontokohteet) saavutettavuuden ja esteettömyyden kehittäminen kaikille kansalaisille.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Hanna Halmeenpää, p. 050 564 4122, hanna.halmeenpaa@sll.fi

toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

 

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Hanna Halmeenpää           Tapani Veistola

puheenjohtaja                     toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa