Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt valittivat merikotkien ampumisesta Ahvenanmaalla

Suomen luonnonsuojeluliitto ja BirdLife Suomi tuomitsevat merikotkien ampumisen Ahvenanmaalla. Järjestöt ovat hakeneet tappolupiin muutosta Suomen korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Merikotka on suomalaisen luonnonsuojelun menestystarina. Kuva: Lasse Kurkela

Ahvenanmaan maakuntahallitus myönsi 11. toukokuuta 2023 poikkeusluvan, jolla voi ampua viisi merikotkaa Lemlandin Lågskärin Natura 2000 -alueella kevään ja alkukesän aikana. Merikotka on lintudirektiivillä suojeltu laji ja rauhoitettu myös Ahvenanmaalla. Lupaa perusteltiin sillä, että Lågskär on tärkeä uhanalaisen haahkan pesimäalue, ja alueella on merikotkia, jotka saalistavat haahkoja.

Haahkakanta kasvoi 1990-luvulle saakka lähes täysin ilman niiden luontaista saalistajaa, ympäristömyrkyistä ja vainosta kärsinyttä merikotkaa. Tämän takia Suomen haahkakanta kasvoi suuremmaksi kuin koskaan. Kun merikotkat suojelutyön ansiosta palasivat, kotkat alkoivat jälleen saalistaa haahkoja, mikä on vaikuttanut haahkan pesimäkantaan.

Merikotkista huolimatta Lågskärin haahkakanta on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Lågskärin haahkakanta on kasvanut noin 60 prosenttia vuodesta 2017.

”Haahkan suojelutyö on tärkeää. Suojelua pitää edistää yleisesti hyväksytyillä toimenpiteillä, jotka on tuotu esiin esimerkiksi haahkan kansainvälisessä kannanhoitosuunnitelmassa. On väärin ryhtyä vainoamaan merikotkia sen vuoksi, että ne syövät haahkoja. Merikotka ei myöskään uhkaa Lågskärin haahkakannan säilymistä”, sanoo toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa BirdLife Suomesta.

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola korostaa, että Luonnonsuojeluliitto arvostaa Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa.

”Tämä on kuitenkin meille valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeä ennakkotapaus. Merikotkien ampuminen on mielestämme turhaa, tehotonta ja vahingollista. Vaarana on huonon esimerkin leviäminen muualle Suomeen, muihin maihin ja muihin lajeihin.”

BirdLife Suomi ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat valtakunnallisia luonnonsuojelujärjestöjä. Niiden sääntöjen mukainen toimialue on koko Suomi.

 

Lue lisää:

Valituskirjelmä

Lisätietoa merikotkasta ja tappoluvista

Haahkan kansainvälinen kannanhoitosuunnitelma

 

Lisätietoja:

Tapani Veistola, toiminninanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja, BirdLife Suomi, p. 010 406 6207

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa