Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Järjestöt muistuttavat hal­li­tus­neu­vot­te­li­joi­ta ilmasto- ja luon­to­ta­voit­teis­ta

Arvoisat eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ja hallitusneuvottelijat

Suunnan näyttäminen vastuullisessa ilmasto- ja luontopolitiikassa tarjoaa Suomelle tulevina vuosina ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvavaan hyvinvointiin. Luonnon kantokyvyn ylittyminen taas uhkaa johtaa hyvinvointimme laskuun, koska luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut heikkenevät eivätkä riitä tyydyttämään tarpeitamme nykyisellä kulutustasolla. Siksi tarvitaan kestävyysmuutosta.

Ympäristöjärjestöt yhtyvät kansliapäälliköiden näkemykseen siitä, että tulevalla hallituskaudella on ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni Suomen ilmastotavoitteista ja kansainvälisistä luontositoumuksista. Tämä tarkoittaa monien päättyneellä hallituskaudella tehtyjen toimien jatkamista sekä uusia vahvoja toimia vihreän siirtymän edistämiseksi ja luontopolitiikan vahvistamiseksi.

Järjestöjen mielestä seuraavan hallituksen tulee:

1. Suojella viimeiset luonnon- ja vanhat metsät, toteuttaa 10 % tiukan suojelun tavoite alueellisesti kattavasti sekä valmistella toimet 30% oikeudelliselle suojelulle Suomen maa- ja vesialueista.

2. Turvata riittävä luonnon suojelun, hoidon ja ennallistamisen rahoitus sitomalla se 0,5-1 % bruttokansantuotteesta.

3. Säätää ilmastolakia vastaava luontolaki, uudistaa metsälaki ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaiseksi ja päivittää vesilainsäädäntö vesipuitedirektiivin mukaiseksi niin, että kaikkien vesivoimaloiden lupia voidaan päivittää vaelluskalojen kulun turvaamiseksi.

4. Palauttaa hiilinielut ilmastotavoitteiden mukaisiksi muun muassa rajoittamalla hakkuita valtion mailla, ottamalla käyttöön maankäyttösektorin päästöjä ja nieluja hinnoittelevat ohjauskeinot sekä maankäytönmuutosmaksu metsäkadon hillitsemiseksi.

5. Korjata taloudelliset ohjauskeinot “aiheuttaja maksaa” ja “ei merkittävää haittaa” -periaatteiden mukaisiksi vahvistamaan ympäristökestävää maankäyttöä, maa- ja metsätaloutta, liikennettä ja energiataloutta. Ympäristölle haitallisia tukia tulee uudelleen suunnata hyödyntämään vihreää siirtymää.

6. Ohjata kysyntää ja kulutusta kohti ilmasto- ja luontoystävällistä arkea.

 

Ystävällisin terveisin,

BirdLife Suomi, toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa, p. 010 406 6207

Greenpeace, maajohtaja Touko Sipiläinen, p. 044 239 4404

Natur och Miljö, verksamhetsledare Camilla Sederholm, tel. 045 2700 313

Suomen luonnonsuojeluliitto, toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530

WWF Suomi, pääsihteeri Liisa Rohweder, p. 040 840 7461

Jaa sosiaalisessa mediassa