Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Vaelluskalojen ahdinko ratkaistaan vesivoimaloiden vel­voi­te­muu­tok­sil­la

Suomen luonnonsuojeluliitto haastaa vesivoimayhtiöitä rehtiin ja vastuulliseen toimintaan, johon kuuluvat lupamuutosprosessien hyväksyminen ja vapaaehtoiset, vaikuttavat toimenpiteet virtavesien ekologisten yhteyksien palauttamiseksi. Tieteellisen tiedon mukaan tehottomiksi todetuista kalanistutuksista on siirryttävä kalojen luonnonmukaista lisääntymiskiertoa tukeviin toimiin. Tarvitaan luonnonmukaisia ohitusuomia ja niihin riittävä ympäristövirtaama sekä kalojen kutualueiden kunnostamista. Tarvitaan siis vettä ja vapaa kulku vaelluskaloille!

Suomen virtavesien ja vaelluskalojen heikko tilanne on ollut tiedossa pitkään. Heikko tila johtuu pitkälti vesivoimasta. Vesipuitedirektiivi on ollut voimassa vuodesta 2000 alkaen, siis jo 23 vuotta. Tavoite vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamisesta on Suomea sitova.

Euroopan unionin komissio on jo vuonna 2019 antanut Suomelle huomautuksen siitä, että Suomen viranomaiset eivät ole laajamittaisesti ja ajoissa ryhtyneet ajantasaistamaan voimalaitosten vanhoja vesitalouslupia ja niiden sisältämiä kalatalousvelvoitteita.

Vesivoimayhtiöt ovat nyt luoneet vesistövisioita, jotka ovat pitkälle ulottuvia ”kuvauksia vesistöalueen tavoiteltavasta tulevaisuudesta”. Visiotyön tavoitteena on löytää yhteinen näkemys ja eri intressien tahtotila vesistön kehittämisestä sekä suunnitella myös ne askeleet, joilla haluttuun tulevaisuuteen päästään.

Valitettavasti vesivoimayhtiöt ovat vastustaneet kaikkia sellaisia toimenpiteitä tai suunnitelmia, joilla olisi vaikutuksia vesivoimatuotantoon, eli virtavesien ahdingon perimmäiseen syyhyn. Tämän vuoksi visioon ei kuulu vesivoimarakentamisen aiheuttamien mittavien ympäristöhaittojen vähentäminen.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää kävi viemässä Luonnonsuojeluliiton terveiset Oulujoen vesistövision loppuseminaariin Oulussa 19. huhtikuuta. Pääviestimme on tämä: visiointi ei saa vesittää eikä viedä aikaa varsinaisilta toimenpiteiltä, joilla parannetaan vesivoimarakentamisen heikentämien vesistöjen ekologista tilaa. Nyt tarvitaan lainsäädäntöön perustuvia, kestäviä ja pysyviä ratkaisuja vaelluskalojen ahdinkoon.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan piirit ovat irtaantuneet Oulujoen vesistövisiotyöstä. Luononsuojeluliiton mielestä virtavesien ahdigon ratkaisut löytyvät lakisääteisistä velvoitemuutoksista.

Luonnonsuojeluliitto kannustaa ely-keskusten kalatalousviranomaisia mittavassa työssä, jota lupamuutosprosessit vaativat. Yhteiskunnalla on kuitenkin nyt tahtotila vaelluskalojen voittokulkuun! Vapaaehtoiset visiohankkeet pitää suunnata siten, että ne noudattavat Suomea sitovaa lainsäädäntöä.

 

Lue lisää:

Yle uutinen aiheesta 

 

Hanna Halmeenpää
Kirjoittaja on Luonnonsuojeluliiton hallituksen puheenjohtaja. 

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää

Jaa sosiaalisessa mediassa