Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hii­li­ne­ga­tii­vi­nen yhteiskunta vaatii vähähiilistä rakentamista

Kun tavoitteena on hiilinegatiivinen yhteiskunta, on rakentamista tarkasteltava kriittisesti ja rakentamisen tapoja muutettava vähähiilisiksi. Suomen luonnonsuojeluliitto on julkaissut politiikkasuositukset rakennusten ja rakentamisen ilmastopäästöjen vähentämiseen.

Kuva: Tapio Haaja

Suomen luonnonsuojeluliitto on julkaissut omat politiikkasuosituksensa rakennusten ja rakentamisen ilmastopäästöjen vähentämiseen. Rakentamisen ilmastopäästöt ovat edelleen mittavat:rakentaminen, rakennusten lämmittäminen ja sähkön käyttö aiheuttavat yli 30 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Tämän lisäksi maankäyttö ja rakentaminen ovat merkittäviä luontokadon aiheuttajia myös Suomessa.

Nyt julkaistuilla politiikkasuosituksilla halutaan ottaa kantaa rakentamisen ajankohtaisiin kysymyksiin, joita ovat uuden rakentamislain toteuttaminen ja alueidenkäyttölain uudistaminen.

Edellisen hallituksen piti uudistaa koko maankäyttö- ja rakennuslaki, mutta lopulta maalin pääsi vain uusi raketamislaki, joka astuu voimaan vuonna 2025. Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kehittäminen jää nyt uudelle hallitukselle, kun työ alueidenkäyttölain kehittämiseksi jatkuu.

Uusi rakentamislaki antaa uusia välineitä uudisrakentamisen ilmastopäästöjen hillintään, mutta vielä pitää varmistaa, että uusi ohjaus on tarpeeksi kattava ja tarpeeksi tiukka, jotta se aidosti ohjaa kohti päästövähennyksiä.

Myös rakentamisen tarvetta pitää tarkastella kriittisesti. Onko sitä aidosti? Tyhjillään ja vajaakäytöllä olevia tiloja olisi myös hyvä saadaan käyttöön ja kannustaa rakennusten korjaamiseen. Kaiken tämän pitäisi tapahtua ennen kuin uuden rakentamista edes harkitaan. Olemassa olevia rakennuksia pitää käyttää, huoltaa, korjata ja myös uudistaa.

Lue politiikkasuositus täältä.

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija (mm. rakentamisen ilmastovaikutukset, ilmasto COP, NECP) Anna Ikonen

Jaa sosiaalisessa mediassa