Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Vael­lusyh­teyk­sis­tä ja virtaamasta velvoite ve­si­voi­mayh­tiöil­le

Vesivoimayhtiöt  ovat aktivoituneet rakennettujen jokien visiohankkeissa, joissa korostetaan yhteistyötä ja vapaaehtoistoimia virtavesiluonnon olosuhteiden kehittämiseksi. Suomen luonnonsuojeluliiton näkökulmasta visiohankkeet pahimmillaan hidastavat kestävän ja lainmukaisen ratkaisun saavuttamista virtavesien ja vaelluskalojen ahdinkoon.

Uiskarinkosken vanhaa uimaa Iijoen Raasakassa. Luonnonsuojeluliiton mielestä uoma pitää kunnostaa ja vesittää jatkuvalla ja riittävällä virtaamalla. Kuva: Virpi Sahi/Luonnonsuojeluliitto

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa energiayhtiöitä pohjoisten suurjokien vesivoimaloiden lupaehtojen päivityksen merkityksestä. Asia on tärkeä Kemijoen ja Iijoen vaelluskaloille,vesiluonnolle ja kalataloushaitan kärsijöille eli kaikille jokivarsien asukkaille, kalastuskunnille ja maanomistajille.

Iijoen ja Kemijoen vesivoimaloiden kalatalousvelvoitteiden muutos on yhä kesken Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Voimassa olevan vesilain mukaisten kalatalousvelvoitteiden muutoshakemusten käsittely alkoi jo vuonna 2017 kalatalousviranomaisen aloitteesta.

“Vesilain mukainen velvoitemuutos on selkeä, oikeudenmukainen ja kestävä tapa korjata vesivoiman aiheuttamia haittoja virtavesien vaelluskalakannoille. Velvoitemuutoksen avulla voidaan vihdoin saavuttaa pysyvä ratkaisu, jolla kalataloushaittaa saadaan korvattua kaikille asianosaisille lain tarkoittamalla tavalla. Toivomme, että aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksiä tämän vuoden kuluessa”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet sen jälkeen, kun vesivoimalaitokset luvitettiin. Patoamisen takia jokiluonto on uhanalaistunut ja vaelluskalakannat laajalti kuolleet sukupuuttoon tai menettäneet mahdollisuuden lisääntyä luonnossa. Kalataloudelle aiheutuneista haitoista on myös  saatu uutta tietoa. Lisäksi Euroopan unioni on kehottanut Suomea toteuttamaan kalankulun ja ympäristövirtaamat kaikkien vesivoimaloiden yhteyteen.

Luonnonsuojeluliitto kannustaa kalatalousviranomaisia edistämään vaellusyhteydet avaavia ja ympäristövirtaaman tarjoavia, ajantasaiseen tietoon perustuvia kalatalousvelvoitteiden muutoksia rakennetuissa jokivesistöissämme, kuten Oulujoella, Kymijoella ja Lieksanjoella.

Luonnonsuojeluliiton pitkän linjan työ vesiluonnon hyväksi jatkuu aktiivisena.

”Seuraamme tilannetta herkeämättä ja muistutamme päättäjiä ja viranomaisia  edistämään virtavesien ja vaelluskalakantojen tilan kohentumista. Ne ovat rakkaita kasvavalle joukolle suomalaisia”, Hanna Halmeenpää sanoo.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Hanna Halmeenpää, p.050 564 4122

Kehityspäällikkö Virpi Sahi, p. 050 308 2457

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää

  • +358 50 5644 122
  • hanna.halmeenpaa(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa