Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Val­ko­hän­tä­kau­ris ja luonnonsuojelu

MItä valkohäntäkauriille pitäisi tehdä? Se on ihmisen siirtämä vieraslaji, jonka kannan kasvu on aiheuttanut monia haittoja. Esitimme MMM:n selvitysmiehille uusia vaihtoehtoja Loimalla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa.

Valkohäntäkauris ja luonnonsuojelu

Toiminnanjohtaja Tapani Veistolan puheenvuoro MMM:n selvitysmiesten kuulemistilaisuudessa Loimaalla 23.1.2023.

Vieraslaji, josta tulee haittoja

Ihmisen meille siirtämä laji
– Monenlaisia haittoja (kavillisuus, voi syrjäyttää metsäpeuraa, liikenne, maa- ja metsätalous…)
→ Periaatteessa pitäisi poistaa
– mutta käytännössä se ei ole poliittis-hallinnollisesti lyhyellä tähtämellä mahdollista
– naapurimaihin leviäminen syytä estää

Hallinnan vaihtoehtoja
– Esitimme valkohäntäkauriin vapauttamista pyyntiluvista keväällä 2022
+ tukea: maattomat metsästäjät, kasvi- ja puutarhaväki, punkkien pelkääjät
– kritiikkiä: metsästysseurat, elänoikeusväki
→ ainakin pyyntiluvan hehtaarimäärää voisi pienentää esimerkiksi 50-100 hehtaariin
– varsinkin saaristossa tarpeen
– kokeiluja?
– ruokintaa on vaikea kieltää, mutta sen voisi tehdä ilmoituksenvaraiseksi
– tehokeinot ongelma-alueilla

Mitoitus
– esimerkiksi 15-30/1000 ha
– rajaseudut tulisi pitää tyhjinä
– poronhoitoalueen etelärajan nosto (tulevana vaarana ilmastonmuutoksen takia näennäiskilpailu metsäpeuran kanssa)
– yhteistyö: alueellisia riistaneuvostoja kannattaisi vahvistaa mm. luontojärjestöillä

Monilajisuunnittelu
– Kaikille pienille hirvieläimille yhteinen hoitosuunnitelma
– valkohäntäkauris, metsäkauris, täpläkauris (kuusipeura), isokauris (saksanhirvi)
– ilmastonmuutos!
– optimointi suurpetojen kanssa
– hyödyt ja haitat arvioidaan
– osallistaminen tärkeää

Helpoin ja nopein ratkaisu
– ilveksen metsästystä vähennetään
– suden suotuisan suojelun tason saavuttaminen
– win-win: kauriit pitävät suurpetoja metsissä eli pois pihoista

Lue lisää: https://www.sll.fi/2022/12/23/kestavaan-valkohantakaurispolitiikkaan/

MMMn tiedote selvityksestä https://valtioneuvosto.fi/-//1410837/maa-ja-metsatalousministerio-kaynnistaa-selvityksen-valkohantapeurakannan-hallinnasta

SLL aloite valkohäntäkauriista keväällä 2022 https://www.sll.fi/2022/05/24/luonnonsuojeluliitto-kannattaa-valkohantakauriin-lisaamista-haitalliseksi-vieraslajiksi/

Isokaurisblogi keväällä 2022 https://www.sll.fi/2022/05/25/ilmaston-kuumeneminen-tuo-isokauriin-suomeen-olemmeko-valmiita-siihen/

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa