Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ilmaston kuumeneminen tuo isokauriin Suomeen – olemmeko valmiita siihen?  

Isokauris eli saksanhirvi on keskieurooppalainen laji, joka on leviämässä meille sekä Ruotsista että Venäjältä. Suomesta on jo yhdeksän havaintoa sekä idästä että lännestä. Miten sen leviämiseen kannattaa varautua ja voiko sitä nopeuttaa?

Isokauris eli saksanhirvi. Kuva: Unsplash

Isokauris on eurooppalainen alkuperäislaji, joka on leviämässä meille omin jaloin ilmaston kuumenemisen johdosta.

Tällaista lajia sanotaan tulokaslajiksi. Sen sijaan vieraslaji on sellainen laji, jonka ihminen on siirtänyt tavalla tai toisella. Esimerkiksi Amerikasta Suomeen 1930-luvulla tuotu valkohäntäkauris eli valkohäntäpeura on vieraslaji.

Voiko isokauriin kotiutumista nopeuttaa?

Isokauriin tulo meille johtuu ilmaston kuumenemisesta. Suomi on jo lämmennyt 2,6 asetta. Maahamme on viime vuosikymmeninä tullut paljon muitakin eteläisiä lajeja, pääosin lentäviä hyönteisiä. Suomeen on saapunut noin tuhat uutta lajia viime vuosikymmeninä. Uudet lajit muuttavat luontoamme. Esimerkiksi uusien eteläisten perhoslajien on havaittu syrjäyttävän pohjoisia yöperhoslajeja.

Yksi mahdollisuus nopeuttaa lajiston sopeutumista ilmaston kuumenemiseen on avustettu leviäminen. Esimerkiksi Suomesta välillä sukupuuttoon kuolleen metsäkauriin leviämistä tuettiin aikoinaan siirroilla ja talviruokinnalla. Tällaista vaihtoehtoa olemme esittäneet tutkittavaksi myös isokauriille.

Avustettu leviäminen ei kuitenkaan ole aina tarpeen. Isokauris näyttää tulevan meille muutenkin, mutta kovin hitaasti. Kyse on siitä, että sopeudummeko ilmaston kuumenemiseen aktiivisesti vai seuraamme sivusta tulevia muutoksia.

Lisäksi avustettu leviäminen ei aina onnistu eikä se sovi kaikkiin tilanteisiin. Eniten siitä olisi hyötyä ilmaston kuumenemisen takia uhanalaisille lajeille, jotka eivät ehdi siirtyä uusille alueille tarpeeksi nopeasti. Tällaisia mahdollisuuksia tutkitaan Suomessa esimerkiksi putkilokasveilla.

Avustetun leviämisen reunaehdot

Lajien siirtoja ei saa tehdä ilman huolellista harkintaa ja lupia. Jos isokauriin leviämistä joskus päätettäisiin vauhdittaa, siirrot vaatisivat metsästyslain mukaan Suomen riistakeskuksen luvan.

Myös eduskunnassa parhaillaan olevassa hallituksen esityksessä luonnonsuojelulain uudistamiseksi on vastaava pykälä. Se on tärkeä lisäys nykyiseen lakiin, josta avustetun leviämisen pelisäännöt puuttuvat.

Kannanhoitosuunnitelma olisi hyvä alku

Koska isokauris tulee meille joka tapauksessa, siihen on hyvä varautua etukäteen.

Parasta olisi tehdä isokauriille kannanhoitosuunnitelma. Siinä arvioitaisiin lajin tulon vaikutuksia ennakolta hyötyineen, haittoineen ja riskeineen. Näin voitaisiin suunnitella lajin leviämisen vaatimia toimenpiteitä suojelusta mahdollisten haittojen ennaltaehkäisyyn.

Kannanhoitosuunnitelman valmistelusta olisi tärkeää myös tiedottaa ja kuulla kansalaisia.

Tapani Veistola

Kirjoittaja on Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja. 

 

 

 

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa