Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Turpeen alasajo jäi markkinoiden tehtäväksi – talousvaliokunta hylkäisi Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kan­sa­lais­aloit­teen

Kuva: Ansel Siegenthaler

Luonnonsuojeluliitto on pettynyt eduskunnan talousvaliokunnan kyvyttömyyteen linjata seuraavista askelista turpeen polton alasajamiseksi johdonmukaisesti. Energiakriisin aikana päättäjien on erityisen tärkeää osoittaa sitoutumista ilmastolakiin kirjattuihin ilmastotavoitteisiin, jotka ovat vaarantuneet hiilinielujen romahduksen myötä. Nyt pitää rakentaa tulevaisuutta, jossa energiantuotanto ei aiheuta merkittäviä ilmasto- ja luontohaittoja.

Talousvaliokunta ehdottaa eduskuntaa hylkäämään Suomen luonnonsuojeluliiton alulle paneman Irti turpeesta -kansalaisaloitteen. Siinä vaadittiin, että turpeen polton kieltämiseksi säädetään vastaavanlainen laki kuin kivihiilelle. 

“Olemme pettyneitä talousvaliokunnan ehdotukseen hylätä kansalaisaloite. Ennen edellisiä eduskuntavaaleja kokoomus, sosialidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto kannattivat päättymispäivän asettamista turpeen energiakäytölle. Selkeä päättymispäivä toisi varmuutta riittävistä päästövähennyksistä ja mahdollistaisi riittävät tukitoimet alalla toimivillle”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho

Valiokunta perustelee kantaansa huoltovarmuudella ja nykyisten ohjauskeinojen riittävyydellä turpeen energiakäytön puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Turpeen käyttö vähenee nyt markkinaehtoisesti EU:n päästökaupan kautta, sillä päästöoikeuden hinta on noussut. Talousvaliokunta totesi, että turpeen poltto voi loppua markkinaehtoisesti 2030-luvulla.

Kuten Ilmatieteen laitos ja Suomen ilmastopaneeli lausunnoissaan toteavat, ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää sitä, että turpeen energiakäytöstä luovutaan Suomessa kokonaan. Turpeen polton lopettaminen voi kattaa jopa viidenneksen Suomen kokonaispäästöissä vaadittavasta vähennyksestä. Vaikka Suomen hiilineutraaliustavoite on nyt vaakalaudalla hiilinielujen romahduksen vuoksi, talousvaliokunta ei katsonut tarpeelliseksi hyödyntää tätä matalalla roikkuvaa hedelmää päästövähennysten vauhdittamiseksi.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että varmuusvarastot tai muut epäjohdonmukaiset tukitoimet eivät saa hidastaa turpeen polton alasajoa. Nyt olisi erityisen hyvä aika asettaa lopetusaikataulu ilmastoa kuumentavalle sekä vesistöjä ja luontoa pilaava turpeenpoltolle, koska siirtymään pois turpeesta on saatavilla runsaasti EU-rahoitusta. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tukee siirtymää Suomessa 465 miljoonalla eurolla. 

Energiakriisi on mahdollisuus varmistaa, että Suomen energiapolitiikan suunta on tulevaisuudessa uusiutuva polttoon perustumaton energiajärjestelmä. Vuonna 2022 turve oli kuitenkin ainoa polttoaine, jonka käyttö kasvoi. Tällä hetkellä poliitikot lähettävät ristiriitaisia viestejä esimerkiksi turvealan yrittäjille. 

“Luonnonsuojeluliitto on pettynyt siihen, ettei talousvaliokunta tarkastellut asiaa luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden ja vesien tilan näkökulmasta. Esimerkiksi Luontopaneeli katsoo, että lakialoitteen tavoite turpeen energiakäytön lopettamiseksi on kannatettava luonnon monimuotoisuuden turvaamisen sekä ilmastopäästöjen hillitsemisen näkökulmista”, sanoo Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen.

Kansalaisaloite pantiin vireille elokuussa 2020. Luonnonsuojeluliitto kiittää kampanjan yhteistyökumppaneita ja kaikkia kansalaisaloitteeseen osallistuneita ilmaston ja soiden puolustajia!

 

Lisätiedot:

  • suojeluasiantuntija Hanna Aho, p. 040 628 9495, hanna.aho(a)sll.fi
  • ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen, 050 532 3219, paloma.hannonen(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa