Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

YK:n luon­to­ko­kouk­ses­ta historiallinen joululahja luonnolle – lisää painetta luonnon tilan parantamiselle myös Suomessa

Maanantaina 19.12. koettiin historiallisia hetkiä YK:n luontokokouksessa Kanadan Montrealissa, kun maailman maat pääsivät sopuun yhteisistä tavoitteista tulevaisuuden turvaamiseksi maapallolla. Seuraava tärkeä askel on toimeenpanna tavoitteet nopeasti ja kunnianhimoisesti.

Kuva: Alisa Pihlaja

Maanantaina 19.12. lähes 200 maailman maata sopi yhteisistä tavoitteista luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnontilan kääntämiseksi elpymisen tielle vuoteen 2030 mennessä. YK:n luontokokouksen tärkeimpään antiin kuuluvat tavoite suojella 30 prosenttia maa-, sisävesi- ja merialueista, sekä ennallistaa 30 prosenttia heikentyneistä ekosysteemeistä vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä tulos on kuitenkin saavutettu vain paperilla – vielä tärkeämpää on se, että maailman maat tekevät lähivuosina ahkerasti töitä sen eteen, että toimeenpano saadaan vauhtiin.

Nyt saavutettu lopputulos on ollut työn alla vuosia, ja Montrealissa järjestetty kokous oli tämän työn loppuhuipentuma. Neuvottelut olivat täynnä tiukkoja käänteitä ja oli aivan loppuhetkille saakka epäselvää, millainen tulos neuvotteluista saadaan ulos. On merkittävää, että tavoitteisiin saatiin konkreettiset kirjaukset vuosista sekä prosenttimääristä, sillä ilmassa oli myös mahdollisuus ympäripyöreämpiin kirjauksiin.

Tekstiin sisältyy myös tavoite luonnolle haitallisten tukien poistosta, minkä osalta on myös Suomessa vielä paljon tehtävää. Kaiken kaikkiaan rahoituskysymykset tuottivat paljon harmaita hiuksia neuvotteluissa, mutta niistäkin päästiin sopuun. Rahoitusta tulee lisätä maailmanlaajuisesti vähintään 200 miljardia dollaria vuosittain eri rahoituslähteistä ja kehitysyhteistyörahoitukselle kirjattiin myös tavoitteet.

On elintärkeää laittaa sormet saveen ympäri maailmaa mahdollisimman pian, sillä tavoitteisiin tulee päästä jo vuoteen 2030 mennessä. Vaikka sopimus ei ole varsinaisesti juridisesti sitova, tulee jokaisen maan raportoida sovituin väliajoin YK:lle edistymisestään. EU:ssa ennallistamiseen ja suojeluun liittyvät tavoitteet sisältyvät pitkälti jo EU-tason tavoitteisiin, kuten biodiversiteettistrategiaan ja valmisteilla olevaan ennallistamisasetukseen.

Suomessa kansallinen biodiversiteettistrategia lähti lausuntokierrokselle viime viikolla ja sen kunnianhimon tasoa tulee nyt nostaa. On elintärkeää, että Suomessa toimeenpannaan tavoitteet kunnianhimoisesti ja nopeasti.

Pelkkä suojelu ei riitä, vaan tarvitaan laajasti erilaisia toimia luonnon tilan parantamiseksi. On tärkeää tehdä monialaista sekä monikansallista yhteistyötä ja innovoida yhdessä toimivia ratkaisuja, jotta tavoitteet saavutetaan ympäri maailmaa niin pian kuin mahdollista. Vaikka 30 prosentin suojelu- ja ennallistamistavoitteet ovat äärimmäisen tärkeitä, on myös huomioitava se, mitä lopulle 70 prosentille tapahtuu.

Tähän suureen koko yhteiskunnan läpileikkaavaan muutokseen tarvitaan mukaan koko yhteiskunta, niin valtio, kunnat, kuin yksityinen sektorikin. Montrealissa yritykset ja finanssimaailma kirittivät valtioita sopimaan tiukemmista ja selkeämmistä kirjauksista, sillä selkeät säännöt ovat myös yritysten etu, ja myös yksityisellä puolella aletaan ymmärtää hyvinvoivan luonnon merkitys ja luontokadon tuomat riskit.

Montrealissa huomasi konkreettisella tavalla, että kaikkien päätösten takana ovat lopulta ihmiset. Neuvottelijat tekivät hengästyttävän pitkiä päiviä valtavan urakan edessä, mutta tästä huolimatta töitä tehtiin pilke silmäkulmassa, huumoria viljellen ja toinen toistaan kunnioittaen. Teksti oli valmistelevien neuvotteluiden jäljiltä täynnä satoja hakasulkeita asioista, joista maat eivät olleet päässeet yhteisymmärrykseen. Maat tulivat toisiaan vastaan, kuulivat toistensa huolet ja muotoilivat lopulta tekstin, jonka kaikki olivat valmiita hyväksymään.

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää neuvottelijoita tärkeästä työstä maailman luonnon hyväksi.

Iloista joulua, planeettamme maa!

Alisa Pihlaja
Kirjoittaja on suojeluasiantuntija, joka edusti kokouksessa Luonnonsuojeluliittoa Suomen delegaatiossa.

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Alisa Pihlaja

  • +358 44 493 8719
  • alisa.pihlaja(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa