Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kansallinen metsästrategia ei vastaa luontokadon ja ilmastokriisin torjuntaan – Luon­non­suo­je­lu­liit­to ja WWF jättivät eriävän mielipiteen 

Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi jättivät eriävän mielipiteen kansallisen metsästrategian hyväksymisestä. Strategian toimet eivät riitä varmistamaan metsätalouden kestävyyttä luonnon ja ilmaston osalta.

Kuva: Riitta Weijola/Vastavalo

Kansallisessa metsästrategiassa kuvataan metsäalan kehittämisen tavoitteet ja painopisteet. Nyt päivityksessä ollut strategia ulottuu vuoteen 2035. Suomi on sitoutunut lopettamaan luontokadon vuoteen 2030 mennessä ja olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Nämä tavoitteet asettavat raamit sille, millaisia tavoitteita ja painopisteitä kansallisessa metsästrategiassa pitäisi olla.

Strategia kuitenkin tukeutuu vanhakantaisiin käytäntöihin, kuten metsienhoidon tehostamiseen. Siinä painotetaan liian voimakkaasti puuntuotantoa metsien muiden arvojen ja käyttömuotojen kustannuksella.

”Strategia ei tunnista sitä, että metsien käsittely on suurin yksittäinen syy suomalaiseen luontokatoon. Strategian tulisi asettaa hakkuille metsien hiilinieluja ja metsäluontoa turvaavat rajat, jotka estäisivät puun kysynnän kasvun aiheuttamat riskit ilmastolle ja metsäluonnolle”, sanoo Luonnonsuojeluliiton monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka.

Järjestöjen mukaan metsästrategian toimien on oltava yhteneviä valmisteilla olevan, tänään 14.12.2022 lausunnolle tulleen kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian tavoitteiden kanssa. Metsästrategian tulisi myös edistää EU:n metsä- ja biodiversiteettistrategioiden toimeenpanoa Suomessa sekä olla linjassa ilmastolakiin kirjatun hiilineutraaliustavoitteen kanssa.

“Ilmastokriisi ja luontokato ovat aikamme suurimmat haasteet. Jotta niihin voidaan vastata, kaikkien on toimittava samaan suuntaan. Katsomme, että kansallinen metsästrategia nykymuodossaan ei toimi näin”, sanoo WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen uudistama ilmastolaki asettaa hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035. Tällöin päästöjen ja hiilinielujen tulisi olla tasapainossa. Suomen Ilmastopaneelin mukaan maankäyttösektorin hiilinielun tulee tuolloin olla noin -21 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (Mt).

Tänään Tilastokeskus vahvisti, että Suomen metsien hiilinielut ovat pienentyneet viimeisen vuosikymmenen ajan ja maankäyttösektori muuttui hiilinielusta päästölähteeksi vuonna 2021. Syynä tähän ovat metsien ylisuuret hakkuut ja metsien kasvun pieneneminen. Kansallisen metsästrategian pitäisi uskottavasti linjata siitä, miten metsien hiilinielut palautetaan takaisin hiilineutraaliuspolulle. Vasta heinäkuussa 2022 valtioneuvosto sopi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, että metsästrategia edistää osaltaan nielu- ja päästötavoitteiden sekä -velvoitteiden saavuttamista. Tämä ei ole toteutunut.

 

Lue lisää:
Eriävä mielipide kansalliseen metsästrategiaan

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto kansallisesta metsästrategiasta 

 

Lisätietoja: 

Liisa Toopakka, monimuotoisuusasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, 040 504 2989
liisa.toopakka(a)sll.fi

Mai Suominen, johtava metsäasiantuntija, WWF Suomi, 050 322 4363, mai.suominen(a)wwf.fi

Lisätietoja

Monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa