Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Torjunta-aineiden kestävä käyttö

Luonnonsuojeluliitto kannattaa Komission aloitetta torjunta-aineiden kestävämmästä käytöstä. Asetukset ovat direktiivejä tehokkaampia, mutta niissäkään ei pidä antaa jäsenmaille liikaa liikkumavaraa.

Nykymaatalous
Maatalouden kestävyysongelmia ovat kemikaalit, keinolannoitteet ja luonnolle jätetty liian pieni ala. TVe/SLL

19.9.2022

Komission lausuntopalveluun tallennettu vastaus

Torjunta-aineiden kestävä käyttö

Suomen luonnonsuojeluliitto on Suomen suurin ympäristöjärjestö. Pidämme Komission esitystä torjunta-aineiden kestävän käytön edistämisestä tärkenä ja oikeansuuntaisena.

Kemikalisoituminen on yksi keskeisistä ympäristöongelmista. Sillä on yhteyksiä myös luontokatoon ja vesien tilaan. Haitallisten aineiden kaukokulkeutumisen, eurooppalaisten kuluttajien terveyden ja turvallisuuden, sisämarkkinoiden sekä muun muassa muuttolintujen takia kemikalisoitumista varten tarvitaan EU:n yhteisiä toimia. Tässä suhteessa direktiivit antavat usein jäsenmaille liikaa vapauksia ja poikkeuksia. Siksi asetuksen käyttäminen on hyvä keino tehostaa säännösten toimeenpanoa.

Huomattakoon, että asetuksessakaan ei pidä sallia liikaa kansallista liikkumavaraa. Jäsenmaat keskivät aina tekosyitä käyttää pienetkin joustomahdollisuudet säännösten ympäristötavoitteiden vesittämiseen. Tästä suomalainen keskustelu on hyvä esimerkki. Meillä viranomaisten on hyvin vaikea myöntää, että muualla haitalliseksi todetut torjunta-aineet voisivat olla vaarallisia myös meillä.

Maataloudessa on elintärkeää lisätä luomua ja muita torjunta-aineita vähentäviä viljelytapoja. Venäjän Ukrainaan tekemän oikeudettoman hyökkäyksen jälkeen maatalouspolitiikan monet heikkoudet ovat tulleet entistä selvemmin esiin. Sellaisia ovat muun muassa riippuvuus keinolannoitteista, fossiilista polttoaineista – ja tuontikemikaaleista.

Torjunta-aineiden vähentämisessä yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä. Esimerkiksi Suomi on lykännyt luomutavoitteiden saavuttamista tämän ohjelmakauden jälkeiseen aikaan eli vuoden 2027 jälkeen, koska sille ei ole osoitettu merkittäviä lisätoimia rahoituksineen. Myös torjunta-aineiden määrällisiä vähentämistavoitteita yritetään välttää ja kiertää. Näistä syistä erilaiset ohjelmaperusteiset toimet eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan myös torjunta-aineita vähentävää asetusta ja direktiiviä. Toisaalta maataloussektorille tarvitaan lisää koulutusta torjunta-aineiden vähentämiseen ja vaihtoehtoihin.

Torjunta-aineiden vähentämisen tavoitteiden toimeenpanoa tulee tehostaa säännösten lisäksi myös taloudellisilla ohjauskeinoilla, valvonnalla ja sanktioilla.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa