Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kansalaisaloite ”Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla”

Ansaraudoilla pyydettiin ennen karhujakin. Toimistollemme on lahjoitettu yksi tällainen museoesine. Kuva Kirsi Haru/SLL

Eduskunnan maa- ja metsävaliokunta järjesti avoimen kuulemisen ansarautojen kieltämistä esittäneestä kansalaisaloitteesta. Ensisijaisesti näin pitäisikin tehdä, poikkeuksena hiirenloukut ja minkin pyynti lintuluodoilla. Toinen vaihtoehto on siivota metsästysasetuksen rautapykälästä pois ainakin orava, hilleri ja kärppä sekä säätää loukuille tekniset minimivaatimukset. Koulutus on tarpeen niille rautojen käyttäjille, jotka eivät ole käyneet metsästäjätutkintoa.

KAA 5/2022 vp
Toiminnanjohtaja Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
MmV 16.9.2022

Kansalaisaloite ”Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla”

Ensisijaisesti ulkona pidettävät raudat olisi aika kieltää
Raudat ovat valikoimaton pyyntimuoto. Niihin kuolee uhanalaisia lajeja (esimerkiksi hilleri) ja rauhoitettuja eläimiä (esimerkiksi kuukkeli).

Heti kuoleman aiheuttavat raudat tulisi sallia vain
– rauhoittamattomien jyrsijöiden pyynnissä
– poikkeusluvalla minkin pyynnissä esimerkiksi saariston lintuluodoilla, kun muut pyyntimuodot eivät ole mahdollisia liikkumisen vaikeuden ja etäisyyksien vuosi.

Toissijainen esitys metsästysasetuksen 10 §:n uudeksi muotoiluksi

Jos rautoja ei kuitenkaan kielletä nyt, metsästysasetuksen rautapykälää (10 §) tulisi kehittää haittojen ehkäisemiseksi.

Eläinten pyydystämisessä saa käyttää vain sellaisia rautoja, jotka aiheuttavat lauetessaan eläimen välittömän kuoleman. Raudat on huollettava vuosittain ennen pyyntikauden alkua. Raudat on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille eikä muille kuin pyydystettäville eläimille.

Rautoja saa käyttää maalla ainoastaan [näädän, jos sen metsästys katsotaan ylipäätänsä yhä tarpeelliseksi,] minkin sekä rauhoittamattomien jyrsijöiden pyydystämiseen. [Näädän ja] minkin rautametsästäjän tulee käydä rautametsästyksen kurssi, jotta uhanalaisten lajien ja rauhoitettujen eläinten sivusaaliiksi joutumista voidaan ehkäistä. Esimerkiksi rautakotelon suulle asetettavat havut ehkäisevät kuukkelin ja pöllöjen joutumista rautoihin. Hillerin tunnetuilla esiintymisalueilla rautojen sijasta tulee käyttää loukkua minkin pyynnissä.

Rautojen läpimitta saa olla enintään 20 senttimetriä. Raudoilla tulee olla aina suojakotelo, jonka suuaukon läpimitta tulee olla näädän metsästyksessä 8 senttimetriä. Suojakotelo tulee asettaa vähintään 150 cm korkeudelle ja minkin pyytämisessä 6 senttimetriä. Rautoihin tulee merkitä metsästäjän nimi ja yhteystiedot.

Rautoja saa käyttää veden alla euroopanmajavan ja kanadanmajavan metsästämiseen vain merkittävien haittojen estämiseksi, mihin tulee hakea erillinen pyyntilupa. Tällöin rautojen läpimitta saa olla enintään 30 senttimetriä.

Rautoihin tulee merkitä metsästäjän nimi ja yhteystiedot.

Lisätietoja
– Toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa