Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto fosforiasetuksen luonnoksesta

Luonnonsuojeluliitto kannattaa maatalouden ja viherrakentamisen fosforipäästöjen rajoittamista asetuksella vaikka se ei olekaan täydellinen.

26.8.2022

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 7.7.2022 Dnro VN/21436/2021

Luonnonsuojeluliiton lausunto fosforiasetuksen luonnoksesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Käsityksemme mukaan esitys on jo ministeriöiden välinen kompromissi. Sellaisena sen yksityiskohdissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Ympäristön kannalta ongelmallisin on lantapoikkeuksen pitkä siirtymä-aika.

Yleisen edun mukaista on kuitenkin saada fosforiasetus vihdoinkin annettua. Sinileväkesä muistutti taas kerran vesiensuojelun tärkeydestä. Lisäksi ilmastokriisi huonontaa vesien tilaa entisestään.

Esitys tulee muuttamaan joitakin käytäntöjä – mutta niin pitääkin. Nyt on maatalouden vesiensuojelun vuoro.

Näistä syistä Luonnonsuojeluliitto kannattaa fosforiasetuksen antamista.

Lopuksi

Valtionhallinnon lausuntopalvelu.fi -palvelun käyttö helpottaisi lausunnonantajien tiedonhallintaa. Lausuntopyyntöjä tulee nyt sähköposteina, joiden otsikosta aihe ei selviä.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa