Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja ke­hit­tä­mis­toi­min­nan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan hallituskauden yli menevä rahoituslaki olisi hyvä malli myös luontokadon torjuntaan.

15.8.2022

Asia: VN/1364/2022

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää lakiesitystä kannatettavana.

Maamme elää palvelu- ja tietoyhteiskunnassa, joten TKI-toiminnan rahoitus on tärkeää. Sitä voi edistää tukien lisäksi myös verokannustimella. Esityksen 2.2 §:ssä oleva mahdollisuus pienentää rahoitusta voi kuitenkin vesittää lain tavoitteita.

3 §:ssä mainitusta tutkimus- ja kehittämissuunnitelmasta ei ole säädetty menettelyjä. Siihen tulisi sisältyä myös sidosryhmätyötä, kuuleminen ja vaikutusten arviointi (mukaan lukien ympäristövaikutukset).

TKI-toiminta tarvitsee kehittyäkseen ja tuekseen myös tieteellistä perustutkimusta ja seurantoja.

Lopuksi Luonnonsuojeluliitto toteaa, että pitkäjänteinen rahoituslaki olisi hyvä malli myös esimerkiksi luontokadon torjuntaan.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saanena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa