Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EU:n ym­pä­ris­tö­vas­tuu­di­rek­tii­vin arvionti

Ympäristövastuudirektiivi on yhä hyvä ja kehityskelpoinen idea, vaikka sitä on Suomessa käytetty vain muutama kerta. Näin vastasimme Euroopan komission vaikutusarviontiin.

kaivoskyltti
Kaivosalueen kyltti. Kuva: Jouni Nissinen

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola vastasi Luonnonsuojeluliiton puolesta Komission kyselyyn ympärisövastuudirektiivin (Environmental Liability Directive, ELD) toimivuudesta 4.8.2022.

Ympäristövastuudirektiivillä luodaan aiheuttamisperiaatteeseen perustuvaa järjestelmää ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.

Ympäristövastuudirektiiviä ei ole kuitenkaan käytetty Suomessa kuin muutamia kertoja. Pääongelmat periytyvät poliittisista kompromisseista: komission direktiiviesitys suli sitä tehtäessä kuin lumiukko, kun jäsenmaat unohtivat sen tekemiseen johtaneet ympäristöonnettomuudet.

Tästä syystä direktiivin soveltamisala on hyvin kapea mm. luvitettujen hankkeiden osalta, eikä se koske kaikkia haitallisia toimintoja. Todistustaakka on raskas ja prosessit pitkiä. Näin toiminnanharjoittajat voivat pelata aikaa oikeudenkäyntien avulla vuosikymmenenkin. Usein lasku kaatuu lopulta veronmaksajille, kuten Suomen kaivostapauksissa (ääriesimerkki Lex Hitura). Näin ympäristövastuudirektiivi ei monine puutteineen ja poikkeuksineen vastaa kunnolla varovaisuusperiaatetta eikä pilaaja maksaa -periaatetta. Sitä ei tunneta eikä käytetä riittävästi ympäristöhallinnossakaan, toiminnanharjoittajista puhumattakaan.

Kaikesta huolimatta direktiviin aukot on yhä mahdollista paikata. Jäsenmaatkin voivat parantaa ympäristövastuun toteutumista tekemällä direktiivin minmiä pitemmälle menevää omaa lainsäädäntöä ja toimeenpanoa. Lisäksi joku merkittävä tapaus voi nostaa ympäristövastuudirektiivin merkitystä samalla tavalla kuin EU-tuomioistuimen Weser-päätös teki vesipuitedirektiiville. Silloin yhtiöt ja vakuutuslaitoksetkin rupeaisivat ottamaan sen vakavasti.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa