Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto euroopanmajavan met­säs­tys­kiin­tiös­tä 2022–24

Luonnonsuojeluliiton mielestä euroopanmajavan metsästystä ei tule lisätä määrällisesti noin sadalla yksilöllä, kuten maa- ja metsätalousministeriö esittää. Liitto jättäisi myös alueellisesti Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen euroopanmajavat rauhaan, jotta kannan levittäytyminen voisi jatkua.

25.7.2022

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 23.6.2022 Dnro VN/18545/2022 ja VN/18545/2022-MMM-1

Luonnonsuojeluliiton lausunto euroopanmajavan metsästyskiintiöstä 2022–24

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Asetus annettaisiin nyt kahdeksi vuodeksi, koska seuraava majavalaskenta on vasta 2023. Tämä on sinänsä ymmärrettävää.

Asetuksen kiintiöesitys on sama kuin viime vuonna. Viime vuonna huomautimme lausunnossamme, että pyyntikiintiöön silloin esitetty lähes sadan yksilön kasvu sitä edellisestä asetuksesta (586/2020) oli liiallinen. Uutta lajin kannan laskentatietoa ei ole, koska edellinen majavalaskenta oli syksyllä 2020. Huomattakoon kuitenkin, että asetusmuistion taulukossa 2 hirvenmetsästyksen yhteydessä tehtyjen pesien epävirallinen laskentatulos 2021-22 oli sekä koko maassa että kiintiöalueella vuoden 2019-20 tasolla laskien huippuvuodesta 2020-21. Siksi toistamme kantamme, että kiintiötä kannattaa vähentää sekä alueellisesti rajata tiukemmin kannan kasvun ja leviämisen vauhdittamiseksi. Tämä luontainen leviäminen olisi parempi keino kuin siirtoistutukset.

Alueellisesti on hyvä, että esimerkiksi Lappiin ja Etelä-Hämeeseen ei ole esitetty kaatokiintiötä ollenkaan.
Esitämme, että asetuksesta poistetaan vielä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen kunnat lajin leviämisen nopeuttamiseksi uusiin pitäjiin.

Lisäksi esitämme enimmäispyyntimäärän laskemista lajin leviämisen nopeuttamiseksi esitetystä 495 yksilöstä 400 yksilöön. Se vastaisi viime vuoden asetusta edeltäneen asetuksen (586/2020) määrää. Se mahdollistaisi kuitenkin metsästyksen pitämisen 1.8.2021 – 30.4.2022 tasolla (saalis oli silloin 370 yksilöä). Sitä vastoin nyt esitetty asetus mahdollistaisi esitykseemme ja asetukseen 586/2020 sekä viimeiseen saaliiseen verrattuna noin sadan yksilön lisäyksen, mikä on liikaa.

Muistioon kannattaa lisätä euroopanmajavan hyödyt luonnon monimuotoisuudelle. Majavalammista hyötyvät monet lajit vesilinnuista lähtien, kuten Suomen majavakantojen hoito ja hallinta -suunnitelmassakin on todettu.

Lisätietoja
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa