Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to arvostelee hallitusta hiilinielujen turvaamisen vii­väs­ty­mi­ses­tä

Hallituksen tänään hyväksymä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma jää Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan vajaaksi. Hiilinieluja ei onnistuttu turvaamaan, mikä johtaa siihen, että päästövähennyksiä pitää löytää esimerkiksi liikenteestä. Suunnitelmaa tarkistetaan lisäselvitysten edetessä, mutta monet toimenpiteet valuvat seuraavalle hallitukselle, jonka ilmastopolitiikan linjasta ei vielä tiedetä.

Kuva: Eero Vilmi / Vastavalo

Hallitus antoi tänään esityksensä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi. Hiilinielujen kasvattamiseen tähtäävä suunnitelma jää huomattavan vajaaksi. Suomen maankäyttösektorin hiilinielujen kääntyminen päästölähteeksi vuonna 2021 vaarantaa Suomen hiilinieutraaliustavoitteet ja EU-velvoitteiden saavuttamisen. Pääministeri Marinin hallitus on sitoutunut kasvattamaan hiilinieluja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

”Marinin hallitus ei onnistu tavoitteessaan turvata hiilinielut. Koska nyt ei kyetty osoittamaan maankäyttösektorilta riittäviä toimia kattamaan hiilinielujen romahtamista, täytyy vastaavat päästövähennykset löytää muualta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi liikenteessä täytyy tehdä huomattavia päästövähennyksiä”, sanoo Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen.

”Hyvää suunnitelmassa on esimerkiksi maankäyttömaksun valmistelu sekä suunnitelman tehostamismahdollisuudet selvitysten edetessä. Useimmat käytännön toimenpiteet valuvat kuitenkin seuraavalle hallitukselle, mikä vaarantaa toimien toteutumisen ja tehon”, sanoo Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Hiilinielut voidaan pelastaa lisätoimilla, kuten puuttumalla metsien hakkuutasoihin. Hakkuutasot vaikuttavat kaikkein voimakkaimmin Suomen hiilinielujen kokoon. Samalla on muistettava hallituksen tavoite pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupeneminen eli ilmastotoimet eivät saa haitata luontoa. Kaikkien vanhojen metsien ja luonnonmetsien suojelu auttaisi sekä ilmastonmuutoksen että luontonkadon torjunnassa. Erityisesti valtion metsät tulisi suojella kiireellisesti.

Lisätietoja:

Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeliiton toiminnanjohtaja, puh. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SLL:n lausunto MISU:n luonnoksesta:/https://www.sll.fi/2022/05/16/luonnonsuojeluliiton-lausunto-maankayttosektorin-ilmastosuunnitelman-luonnokseen/

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa