Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto rautapyynnistä

Rautapyyntiin ollaan tekemässä muutoksia. Luonnonsuojeluliiton mielestä raudat pitäisi ensisijaisesti kieltää kokonaan. Mikäli näin ei tehdä, esitimme myös joukon toissijaisia parannuksia.

22.6.2022

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 23.5.2022 Dnro VN/13916/2022-MMMM-1

Luonnonsuojeluliiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Yleistä

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää ensisijaisesti rautojen kieltämistä. Heti kuoleman aiheuttavat raudat tulisi olla sallittuja vain erikoisluvalla minkin pyynnissä esimerkiksi saaristossa kun muut pyyntimuodot eivät käytännössä ole mahdollisia toteuttaa liikkumisen vaikeuden ja etäisyyksien vuosi sekä rauhoittamattomien jyrsijöiden pyynnissä.

Toissijaisesti, jos rautoja ei kielletä, esitämme asetusluonnokseen seuraavia kehitysesityksiä.

Esitys metsästysasetuksen 10 §:n uudeksi muotoiluksi

Eläinten pyydystämisessä saa käyttää vain sellaisia rautoja, jotka aiheuttavat lauetessaan eläimen välittömän kuoleman. Raudat on huollettava vuosittain ennen pyyntikauden alkua. Raudat on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille eikä muille kuin pyydystettäville eläimille.

Rautoja saa käyttää maalla ainoastaan [näädän, jos sen metsästys katsotaan ylipäätään tarpeelliseksi, ja] minkin sekä rauhoittamattomien jyrsijöiden pyydystämiseen. Näädän ja minkin rautametsästäjän tulee käydä rautametsästyksen kurssi, jotta uhanalaisten lajien ja rauhoitettujen eläinten sivusaaliiksi ja loukkaantumista joutumista voidaan ehkäistä. Esimerkiksi rautakotelon suulle asetettavat havut ehkäisevät kuukkelin ja pöllöjen joutumisen rautoihin. Ja hillerin tiedetyillä esiintymisalueilla rautojen sijasta tulee käyttää loukkua minkin pyynnissä.

Rautojen läpimitta saa olla enintään 20 senttimetriä. Raudoilla tulee olla aina suojakotelo, jonka suuaukon läpimitta tulee olla näädän metsästyksessä 8 senttimetriä ja suojakotelo tulee asettaa vähintään 150 cm korkeudelle ja minkin pyytämisessä 6 senttimetriä.

Rautoja saa käyttää veden alla euroopanmajavan ja kanadanmajavan metsästämiseen vain merkittävien haittojen estämiseksi, mihin tulee hakea erillinen pyyntilupa. Tällöin rautojen läpimitta saa olla enintään 30 senttimetriä.

Rautoihin tulee merkitä metsästäjän nimi ja yhteystiedot.

Lisätietoja
– Toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola x sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä    Tapani Veistola
puheenjohtaja toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa