Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ja­ke­lu­vel­voit­teen laskeminen

Ukrainan kriisin vuoksi hallitus päätti laskea tilapäisesti biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta. Luonnonsuojeluliiton mielestä jakeluvelvoite on lähtökohtaisesti ongelmallinen keino vähentää liikenteen päästöjä, mutta nyt velvoitteen lasku lisää mahdollisesti öljyn kysyntää tilanteessa, jossa erityisesti venäläisistä fossiilisista olisi päästävä eroon. Lausuimme aiheesta eduskunnan talousvaliokunnalle.

HE 85/2022 vp
Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
TaV 8.6.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

​ Kiitos mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä

Biopolttoaineet ovat huono ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Reaktiona Ukrainan kriisin aiheuttamaan raaka-aineiden hintojen nousuun hallitus on päättänyt alentaa liikenteen jakeluvelvoitetta. Jakeluvelvoite ja biopolttoaineet ovat lähtökohtaisesti ongelmallinen keino liikenteen päästöjen vähentämiseen. On riski, että nestemäisiin biopolttoaineisiin käytetyt raaka-aineet aiheuttavat trooppista metsäkatoa, heikentävät metsien hiilinieluja ja monimuotoisuutta sekä kilpailevat peltopinta-alasta ruoantuotannon kanssa. Biopolttoaineiden aikaansaamat todelliset päästövaikutukset ovat epävarmoja niiden maankäyttösektorille aiheuttamien päästöjen ja nielujen heikentymisen vuoksi.

Suomen kannalta oleellista on esimerkiksi palmuöljyn rasvahappotisleen kansallinen jäteluokitus. Useassa EU-maassa jäteluokituksesta on luovuttu. Palmuöljyn ja sen sivuvirtojen energiakäyttö on kytköksissä trooppiseen metsäkatoon.

Parempia ratkaisuja on olemassa

Liikenteen päästövähennyksiä tulee hakea esimerkiksi yksityisautoilua vähentämällä sekä julkiseen ja kevyeen liikenteeseen panostamalla. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on esimerkiksi esittänyt nopeusrajoitusten laskua öljyn kulutuksen vähentämiseksi.

Biomassat ovat rajallinen resurssi joiden käyttöön liittyy useita ympäristökysymyksiä. Niitä tulisi suunnata harkiten kohteisiin, joissa energiansäästö tai vaihtoehtojen löytäminen on vaikeaa.

Päästöjä on joka tapauksessa vähennettävä

Vaikka päätös jakeluvelvoitteen alentamisesta on edellä mainituista syistä jopa tervetullut toimi, on liikenteen päästöjen vähentäminen äärimmäisen tärkeää. Korvaavia toimia ja päästövähennyksiä tulee löytää myös lyhyellä aikavälillä. Jakeluvelvoitteen lasku todennäköisesti lisää öljyn kysyntää, mikä on täysin väärä suunta. Sodan vuoksi erityisesti Venäjältä tulevista fossiilisista polttoaineista on luovuttava välittömästi.

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa