Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Euroopan parlamentin ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­ta korjaisi metsien il­mas­to­po­li­tiik­kaa turvaamaan luontoa

Kasvavat hakkuut ja metsien käyttö energiaksi ovat uhka sekä ilmastokriisin hillinnälle että luonnolle. EU uudistaa parhaillaan metsien ilmastopolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöään. Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta rajoittaisi metsäenergian käyttöä ja varmistaisi, että hiilinielupolitiikka suojelee myös luontoa.

Kuva: Chandana Ban/Unsplash

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti eilen illalla EU:n metsien ilmastopolitiikan kannalta keskeisimmistä laeista. Ehdotukset ovat osa viime kesänä julkaistua EU:n Fit for 55 -ilmastopakettia, jonka tarkoituksena on kiristää EU:n nettopäästövähennystavoitteita vähintään 55 prosenttiin vuodelle 2030 vuoden 1990 tasosta. Nettopäästövähennystavoite tarkoittaa sitä, että hiilinielujen sitomat päästöt otetaan laskennassa huomioon.

Suomen luonnonsuojeluliitto on seurannut erityisesti uusiutuvan energian direktiivin ja maankäyttösektorin päästövähennyksiä ohjaavan LULUCF-asetuksen etenemistä.

Ympäristövaliokunta esittää, että jatkossa direktiivin tavoitteiden mukaisena uusiutuvana energiana voidaan polttaa muutamin poikkeuksin etupäässä metsäteollisuuden sivuvirtoja, kuten mustalipeää, purua ja kuorta. Tämä tarkoittaisi, että runkopuusta, oksista, latvoista tai kannoista tehtävän metsähakkeen ja pellettien käyttöä lämpö- ja voimalaitoksissa ei enää automaattisesti laskettaisi uusiutuvaksi energiaksi direktiivin tavoitteisiin.

“Esitetyllä muutoksella hillittäisiin puun polton aiheuttamia ongelmia koko EU:n alueella ja maissa, joista poltettavaa puuta tuodaan”, sanoo suojeluasiantuntija Liisa Toopakka.

Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskeva LULUCF-asetus on pitkällinen kiistakapula, sillä EU:n hiilinielut ovat pienentyneet hälyttävää vauhtia kasvaneiden metsien hakkuiden vuoksi. Nielujen kyky hillitä ilmaston kuumenemista on siis heikentynyt viime vuosina. EU-komission alkuperäinen esitys kasvattaisi hiilinielujen kokoa vastaamaan niiden historiallista tasoa. Parlamentin ympäristövaliokunta, raportoija Ville Niinistön johdolla, ottaa kantaa hiilinielupolitiikan luontovaikutuksiin ja haluaa kasvattaa hiilinielutavoitetta maltillisesti vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi ympäristövaliokunta torjuu komission ehdotuksen yhdistää maankäyttösektori ja maatalouden muut kuin hiilidioksidipäästöt, eli esimerkiksi metaanin, yhdeksi sektoriksi vuoden 2030 jälkeen. Valiokunnan linjaus on tärkeä, sillä komission ehdotus voisi hidastaa maatalouden päästövähennyksiä.

“Ympäristövaliokunnan viesti on selvä: hiilinielupolitiikan on suojeltava myös luontoa. Ilmastokriisi ja luontokato voidaan pysäyttää vain yhdessä, ja europarlamentaarikot ehdottavat LULUCF-asetuksen korjaamista sen mukaisesti”, sanoo suojeluasiantuntija Hanna Aho.

Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen siihen, että ympäristövaliokunta vaatii nykypolitiikan parantamista. Liitto kuitenkin muistuttaa, että 1,5 asteen kuumenemisrajassa pysymiseksi hiilinielujen tulisi kasvaa paljon ehdotettua enemmän. Maankäyttösektorilla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia hillitä kuumenemista. Ilmastokriisin torjuminen kuitenkin vaatii sen, että fossiilisten polttoaineiden käytön on vähennyttävä nopeasti samaan aikaan.

Sekä LULUCF-asetukseen että uusiutuvan energian direktiiviin ehdotetut parannukset tulevat vielä koko parlamentin äänestettäväksi. Tämän jälkeen parlamentin edustaja neuvottelee lopullisista lakimuutoksista jäsenmaiden ja komission kanssa.

Liisa Toopakka ja Hanna Aho

Kirjoittajat ovat suojeluasiantuntijoita. 

Uutista tarkennettiin uusiutuvan energian direktiivin tavoitteiden osalta 20.5. klo 9.03

Jaa sosiaalisessa mediassa