Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Pyhäjoelle voisi tehdä ydinvoimalan sijasta aurinkopuiston 

Luonnonsuojeluliitto vastusti Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaa kaikilla laillisilla keinoilla. Alueelle kannattaisi tehdä nyt aurinkovoimala, koska uusiutuvat energianlähteet ovat kestävämpi vaihtoehto kuin ydinvoima. Hanke toi esiin myös sen, kuinka vaarallista on sallia sellaisen hankkeen rakentamisen aloittaminen, minkä toteuttamiskelpoisuudesta ja luvista ei ole mitään varmuutta.

Kuva: Andreas Gücklhorn/Unsplash

“Luonnonsuojeluliitto vastusti lopussa Rosatom-vetoista ydinvoimalaa koko ajan, kaikin laillisin keinoin”, kertoo toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Tämä tarkoittaa sitä, että liitto teki piireineen ja paikallisyhdistyksineen lukuisia lausuntoja, valituksia ja tiedotusta aiheesta. Rosatomia Luonnonsuojeluliitto ei koskaan pitänyt luotettavana. “Venäjän arvaamaton yhteiskuntakehitys ja hyökkäävä suurvaltapolitiikka on riski sinänsä”, kirjoitti jo vuonna 2014 Merja Ylönen, Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan silloinen aluepäällikkö.

Energiapolitiikassa on suosittava uusiutuvia energialähteitä, ja siksi Fennovoiman ydinvoimahanke pitääkin haudata kokonaan. Uutta ydinvoimaa ei tarvita nykyisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen, kun Loviisan voimaloille on haettu jatkoa. Nyt on parempi satsata uusiutuvaan energiaan.

Ennen ydinvoimalan rakentamisen aloitusta Hanhikiven alueen luonto oli pääosin rakentamatonta. Siellä oli esimerkiksi maailmanlaajuisesti harvinaisia maankohoamisrannikon luontotyyppejä. Nyt Hanhikiven aluetta on ehditty myllätä, rakentaa veteen ja maalle, hakata metsiä ja räjäyttää kallioita. Ydinvoimalahankkeen kaaduttua aluetta pitäisi ennallistaa ja avata virkistyskäytölle. Esimerkiksi tehtyä satamaa voisi käyttää kalastukseen ja veneilyyn.

Luonnonsuojeluliiton mielestä alueelle voisi tehdä myös suuren aurinkovoimalan. Uusiutuva energia on ydinvoimaa turvallisempaa, toimivampaa ja sen rakentaminen on nopeampaa.

“Hanhikivi osoitti sen, kuinka vaarallista on sallia sellaisen hankkeen rakentamisen aloittaminen, minkä toteuttamiskelpoisuudesta ja luvista ei ole mitään varmuutta. Hankkeen kaatuessa yhtiö menettää rahansa. Lisäksi kaikkia luontoarvoja ei saada koskaan takaisin”, toteaa toiminnanjohtaja Veistola.

Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Jari Natunen kritisoi myös poliitikkoja ja viranomaisia.

“Viranomaiset ja poliitikot toimivat lakien ja moraalin kannalta väärin suosiessaan huonosti perusteluja teollisia ja poliittisia intressejä. Seurauksena oli ainutlaatuisen luonnon tuhoa maalla ja merellä sekä satojen miljoonien tappiot geopoliittista uhkapeliä harjoittaneille kunnille.”

Ydinvoimalaa vastaan syntyi myös laajapohjainen Pro Hanhikivi -kansanliike, jota vetivät Helena Maijala ja Hanna Halmeenpää. Valitusten ansiosta voimalaitoksen päästörajoja korjattiin Vaasan hallinto-oikeudessa, eikä hanke ehtinyt saada koskaan kaikkia lopullisia lupapäätöksiä. Luonnonsuojeluliitto kiittää kaikkia Hanhikiven luontoa ydinvoimalaa vastaan puolustaneita!

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa