Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Pääs­tö­kaup­pa­lain väliaikainen muuttaminen

Uusiutuvan energian direktiiviä uudistetaan, mutta kaikkia delegoituja säädöksiä ja ohjeita ei ole edellisestä toimeenpantu. Tästä syystä komissio mahdollistaa jäsenmaiden bioenergian nollapäästöisyyden ilman kestävyyskriteereitä kuluvalle vuodelle.

Kuvassa on läheltä kuvattu halkopino, jossa on paljon polttopuita.
Kuva: Pixabay / CC0

HE 44/2022
TaV kirjallinen asiantuntijalausunto 4.5.2022

Hallituksen esitys päästökauppalain 56 a ja b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

​ Kiitos mahdollisuudesta lausua valmisteilla olevasta hallituksen esityksestä

Biomassan energiakäytön ongelmat ovat tiedossa ja uusiutuvan energian direktiivin päivitys on mahdollisuus korjata puutteelliset kestävyyskriteerit

Uusiutuvan energian direktiivin päivitettäminen ennen kuin edellisen kierroksen delegoidut säädökset ja ohjeistukset on toimeenpantu osoittaa, että kestävyyskriteerit pitää laittaa kerralla kuntoon. Tunnistetut ongelmat on korjattava nyt tai on riski että direktiivi joutuu jatkuvaan päivittämisen kierteeseen.

Lähtökohtaisesti suunnan tulisi olla kestävyyskriteereiden kiristäminen, ei niistä luistaminen. Vaikka Suomi toimeenpanisi nyt esitettävän lakimuutoksen tulisi biomassan kestävyydestä huolehtia sekä kotimaisella että EU-tason säätelyllä.

Viimeistään vallitseva maailmantilanne on tehnyt selväksi välttämättömyyden josta ilmastonmuutos on viestinyt jo vuosia. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava. Biomassan käytölle kaivataan kestävyyskriteereitä kipeästi. Kun Venäjän hakkeelle ja fossiilisilla etsitään korvaajaa ovat biomassat yksi vaihtoehto, vaikka niiden käyttöön liittyy kestävyysongelmia. Ellei kriteereitä paranneta, vaarantaa biomassojen energiakäyttö luonnon monimuotoisuutta ja kiihdyttää ilmaston kuumenemista.

Polttaminen ei ole nollapäästöistä vaikka kestävyyskriteerit täyttyisivätkin

Biomassan nollapäästöisyys päästökaupassa vääristää tilannetta ja asettaa polttamisen samalla viivalle aidosti päästöttömien uusiutuvien vaihtoehtojen kanssa. Biomassan polton todelliset päästöt tulisi huomioida paremmin päästökaupassa.

Lisätietoja

Monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa