Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to ei hyväksy ympäristölle haitallisia tukia, joista va­rau­tu­mis­työ­ryh­mä päätti

Hallituksen varautumistyöryhmä julkaisi tänään päätöksiä, jotka liittyvät Suomen varautumiseen ja energiaan. Nämä päätökset siirtyivät kehysriihestä päätettäväksi varautumiskeskusteluun. Luonnonsuojeluliitto vaatii turpeesta luopumiselle päättymispäivää ja metsäenergialle kestävyyskriteereitä, jotta haittoja ilmastolle ja luonnolle voidaan hillitä.

“Hallituksen energiapaketissa hyvää ovat lisäsatsaukset vihreään siirtymään erityisesti liikenteessä ja lämmityksessä, mutta Luonnonsuojeluliitto ei hyväksy ympäristölle haitallisia väliaikaisiakaan toimia esimerkiksi turpeen polton jatkamiseksi. Ilmastokriisi ja luontokato ovat pitkäaikaisia ympäristöongelmia, joita ei tule verovaroilla pahentaa”, sanoo toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Hallitus päätti satsata turpeen huoltovarmuusvarastojen täydentämiseen.

“Jo viime kevään riihessä tehtiin päätös turvavarastointikorvauksen nostamisesta, jota nyt toimeenpannaan. Tuet kannattaa satsata heti polttoon perustumattomiin uusiutuviin energialähteisiin ja vauhdittaa muutosta erityisesti kunnissa. Turpeesta luopumiselle on nyt tehtävä aikataulu, jotta saastuttavan energian käyttö oikeasti päättyy. Näin turveyrittäjät ja energiayhtiöt voivat valmistautua turpeen hallittuun alasajoon”, toteaa Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho.

Turpeen energiakäytön jatkaminen on ilmaston, vesistöjen ja suoluonnon kannalta huono ratkaisu. Turpeen energiakäyttö oli Suomessa yksi ratkaisu 1970-luvun öljykriisiin, mutta vuonna 2022 tunnemme turpeen ongelmat eikä vuosikymmeniä vanhoja keinoja pidä käyttää uusien ongelmien ratkaisuun.

Puun poltton lisääminen luo lisäpainetta nyt jo kestämättömällä tasolla oleville hakkuille. Metsähakkeen määrää lisätään kestävän metsätalouden rahoituslain (KEMERA) työlajeilla.

“Tässä päätöksessä oleellista on myös se, yritetäänkö esimerkiksi saada käytettyä viime vuosina käyttämättä jäänyttä nuoren metsän hoidon tukea vai rahoitetaanko erikseen energiapuun korjuuta. Jälkimmäinen on haitallisempaa ilmastolle. Taimikon- ja nuoren metsän hoito osaltaan ylläpitää avohakkuumetsätaloutta, joten tämänkin tukemisesta tulisi luopua asteittain. Lisäksi puupohjaisille biomassoille on saatava nopeasti kestävyyskriteerit, jotta luonto- ja ilmastohaittoja voidaan minimoida. Järeää puuta ja kantoja ei tule polttaa lainkaan”, toteaa Luonnonsuojeluliiton johtava asiantuntija Paloma Hannonen.

Hallitus pienentää myös polttoaineen jakeluvelvoitetta 7,5 prosenttia tänä ja ensi vuonna. Jakeluvelvoitteen tarkoituksena on lisätä kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä.

“Jakeluvelvoite on joka tapauksessa ongelmallinen tapa vähentää liikenteen päästöjä, sillä nestemäisten biopolttoaineiden tuotantoon liittyy kestävyysongelmia, eikä niiden aiheuttamia päästövähennyksiä pystytä takaamaan. Keskeinen raaka-aine nestemäisille biopolttoaineille on palmuöljyn rasvahappotisle, jonka tuotanto kytkeytyy troopiseen metsäkatoon”, Aho huomauttaa.

Lisätietoja:

Paloma Hannonen, johtava suojeluasiantuntija, p. 0505323219, paloma.hannonen(a)sll.fi

Hanna Aho, suojeluasiantuntija, p. 040 628 9495, hanna.aho(a)sll.fi

Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa