Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luontokato ja ilmastokriisi heikentävät ruokaturvaa ja huoltovarmuutta

Suomen luonnonsuojeluliitto muistuttaa hallituksen kehysriiheä ympäristön ja vakaan yhteiskunnan kohtalonyhteydestä. Keskustelua käydään nyt ruokaturvan ja huoltovarmuuden ympärillä, mutta luontokato ja ilmastonmuutos heikentävät näitä molempia. Siksi kehysriihessä on saatava aikaan päätöksiä myös luontokadon ja ilmaston kuumenemisen torjuntaan.

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii hallitusta päästämään irti turpeesta. Turve ei voi myöskään olla huoltovarmuuspolttoaine, koska sen käyttö ei ole kestävää. Kuva: Oona Lohilahti/Luonnonsuojeluliitto

”Ympäristöongelmien ratkaisuja ei voi lykätä tulevaisuuteen. Olemme keskellä mittavaa ilmastokriisiä ja luontokatoa. Ne uhkaavat ruokaturvaamme muun muassa pölyttäjien vaarantumisena ja maaperän köyhtymisenä sekä metsien heikkona kykynä sopeutua ilmastonmuutokseen”, sanoo Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Riippuvuus Venäjältä tuotavasta energiasta ja energiaraaka-aineista on katkaistava välittömästi. Samalla on kuitenkin varottava pahentamasta muita kriisejä. Turpeen tai puun energiakäytön lisääminen ei ole kestävä ratkaisu.

Luonnonsuojeluliitto esittää, että hallitus vauhdittaa lupaamiaan monimuotoisuustoimia erityisesti valtion metsien osalta.

”Sekä ympäristöjärjestöt yhdessä että Luontopaneeli ovat esittäneet, että valtion arvokkaat metsät asetettaisiin hakkuukieltoon. Parhaillaan ympäristöministeriön työryhmä valmistelee sitä, kuinka Suomi aikoo toteuttaa vanhojen ja luonnonmetsien suojelun ja muut EU:n biodiversiteettistrategiastakin tulleet monimuotoisuustavoitteet. Olisi järjetöntä, että näitä arvokkaimpia kohteita samalla hakataan”, toteaa Luonnonsuojeluliiton johtava suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa myös, ettei ympäristösäädöksistä ja luvituksesta tule poiketa, sillä pitkäaikaiset ympäristökriisimme ovat ajankohtaisia myös tänä keväänä.

”Ympäristölupia voidaan nopeuttaa parhaiten kokoamalla valtion ympäristöhallinto yhteen lupa- ja valvontavirastoon (LUOVA). Tämä työ aloitettiin jo Sipilän hallituksen aikana ja sitä kannattaisi nyt jatkaa. Samalla on varmistettava ympäristöviranomaisten riittävät resurssit luvitukseen ja valvontaan”, sanoo Veistola.

 

Lue lisää:

Luonnonsuojeluliiton kirje kehysriiheen 

Muistio luonnonmetsistä

Raportti: Suomen valtion suojelemattomat arvometsät

 

Lisätiedot: 

Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, p. 040 061 5530 , tapani.veistola(a)sll.fi

Paloma Hannonen, johtava suojeluasiantuntija, p. 050 532 3219, paloma.hannonen(a)sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa