Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kai­vos­la­ki­luon­nos on puutteellinen – kansalaisten kannattaa osallistua lausun­to­kier­rok­seen

Kaivoslain uudistuksen hallituksen esityksen luonnos on lausuntokierroksella 3.3.–12.4. Suomen luonnonsuojeluliitto kokoaa lähiaikoina kansalaisille tietopaketin, jonka avulla voi tukea ympäristönsuojelun ja paikallisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista lausuntokierroksella.

Kaivosmielenosoitus marraskuussa 2021. Kuva: Oona Lohilahti/Luonnonsuojeluliitto

Kaivoslakia valmisteleva työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi torstaina hallituksen esityksen luonnoksen kaivoslaista. Samalla käynnistettiin kaikille avoin, kuusi viikkoa (3.3.–12.4.) kestävä kaivoslain lausuntokierros.

“Lausuntopalvelun nettilomakkeen kuusi kysymystä ovat suppeita, joten myös sen lopussa olevaa kohtaa muille kommenteille kannattaa käyttää”, sanoo toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

“On hyvä, että lausuntopalvelu nostaa esiin saamelaisten aseman parantamisen ja esimerkiksi malminetsinnän aiheuttamat haitat. Kuitenkin muun muassa suojelualueiden sulkeminen pois malminetsinnältä ja intressivertailu puuttuvat kysymyksistä kokonaan”, sanoo ympäristöjuristi Matti Kattainen.

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää tärkeänä, että lakiuudistus etenee viimein lausuntokierrokselle. Liiton tärkeimpiä tavoitteita kaivoslain uudistamisessa ovat malminetsinnän kieltäminen kaikilla suojelualueilla, ympäristöluvan myöntäminen ennen kaivoslupaa, kaivosten ympäristösääntelyn tiukentaminen, kattava ympäristöhaittojen vakuusjärjestelmä, kuntien ja paikallisten ihmisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä intressivertailun kirjaaminen kaivoslakiin vesilain tapaan.

Erityisasiantuntija Jari Natusen mukaan ainoastaan yksi näistä tavoitteista on edennyt lakiuudistuksessa, kun kunta saa jatkossa enemmän valtaa päättää siitä, tuleeko kunnan alueelle kaivos. Loput uudistukset ovat vain pieniä parannuksia lakiin.

“Maanomistajien suostumus on vesitetty yli 50 prosentin pinta-alan omistajien suostumukseksi, joka huomioidaan lupaharkinnassa vasta kymmenen vuotta etsinnän aloittamisen jälkeen”, Natunen sanoo.

Lisäksi kaivoshankkeiden naapurikuntien vaikutusmahdollisuudet jäävät nyt Natusen mukaan olemattomiksi. Ministeriön julkaisemassa lakiluonnoksessa on myös mukana kirjaus, jonka mukaan malminetsintää ei voisi Suomessa vastustaa suunnitellun kaivoshankkeen tai malminetsinnän aiheuttaman mainehaitan perusteella.

Kaivoskoordinaattori Anna Pulkan mukaan julkisessa keskustelussa korostetaan tällä hetkellä turhan paljon uuteen lakiluonnokseen kirjattuja kaivosyhtiöiden järjestämiä yleisötilaisuuksia.

“Eiväthän tällaiset toisen osapuolen järjestämät ja vailla mitään takeita aidoista vaikutusmahdollisuuksista olevat tilaisuudet edistä paikallisdemokratiaa millään tavalla”, Pulkka sanoo.

Kaivoslain piti tuoda tolkkua kaikille hakijoille myönnettäviin malminetsintälupiin, mutta muiden elinkeinojen, maanomistajien ja paikallisten vaikutusmahdollisuuksia ollaan heikentämässä entisestään.

Luonnonsuojeluliiton asiantuntijat käyvät seuraavaksi läpi ministeriön julkaiseman lakiluonnoksen. Liitto järjestää tämän jälkeen kaikille kiinnostuneille avoimen webinaarin, jossa käydään läpi liiton suosituksia lausuntokierrokseen osallistuville. Webinaarista tiedotetaan tarkemmin lähipäivinä.

 

Suomen luonnonsuojeluliiton kaivostyön yhteyshenkilöt:

Ympäristöjuristi Matti Kattainen: Kaivoslainsäädäntöön liittyvät kysymykset ja lainsäädännöllinen apu kentälle, p. 044 7785 013

Erityisasiantuntija Jari Natunen: Kaivoksia koskevat tekniset kysymykset, kaivosten ympäristöongelmat, p. 040 9527 815

Kaivoskoordinaattori Anna Pulkka: Luonnonsuojeluliiton kaivoskampanja ja kaivostyötä koskeva viestintä, yhteistyö piirien ja yhdistysten sekä kaivosliikkeiden kanssa, p. 044 4934 508

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö (va.) Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa