Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit metsäkadosta

Suomen kantoja EU:n aloitteeseen metsäkatotuotteiden kuriin saamiseksi sorvataan. Luonnonsuojeluliitto esittää uusia tuotteita ja tehokkaampia keinoja säännökseen.

Metsäkatoa syntyy Suomessakin pellonraivauksesta ja rakentamisesta. Kaupunkimetsän hakkuita. Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen

11.2.2022

EU 14 ja 18 – jaostoille

Asetus metsäkatoon tai metsien tilan heikkenemiseen liittyvien tuotteiden saattamisesta EU:n markkinoille ja niiden viennistä – maatalous- ja kalastusneuvoston keskustelu

Luonnonsuojeluliiton kommentit luonnokseen perusmuistiosta:

  1. Mitkä ekosysteemit ja hyödykkeet olisi otettava ensisijaisesti huomioon, jotta EU:n toimet metsäkadon torjumiseksi olisivat kaikkein asianmukaisimpia?

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että metsäkadon ehkäisemiseksi on perusteltua laajentaa asetuksen tuotevalikoimaa koskemaan tunnistetusti ongelmallisia tuotteita, kuten sika, siipikarja, kumi ja maissi, jotka nyt jäivät komission esityksen ulkopuolelle. Laajempi tuotevalikoima olisi tehokkaampi metsäkadon pysäyttämiseksi globaalisti. Suppea tuotevalikoima olisi epäreilu niitä toimijoita kohtaan, jotka tulevat sääntelyn piiriin.

On hyvä, että valtioneuvosto suhtautuu avoimesta kannassaan säätelyn laajentamista myös ruohikko- ja savannialueisiin. Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että myös mangrove- ja kosteikkoalueet tulisi sisällyttää asetukseen.

  1. Kansallisiin kokemuksiin ja EU:n metsästrategiasta 15.11.2021 annettuihin neuvoston päätelmiin perustuen, mitkä ovat tärkeimmät kysymykset ja painopisteet? Missä määrin asetusehdotuksen keskeiset vaatimukset mahdollistavat metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttamisen huomioon ottaen metsien erilaisen tilanteen?

Luonnonsuojeluliitto pitää komission esitystä kannatettavana, oikeasuuntaisena ja toteuttamiskelpoisena. Esityksellä on edellytykset edistää asetettuja tavoitteita metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjumiseksi.

Vahva alkuperäjäljitettävyys, laaja tuotekattavuus ja kaikkien elinympäristöjen huomioiminen ovat perusta tavoitteiden saavuttamiselle. Vahva alkuperäjäljitettävyys on lähtökohta sille, että huolellisuusvelvoite voidaan täyttää ja metsäkatoriski vältää. Alkuperäjäljitettävyys on toimeenpanokelpoinen, minkä osoittavat lukuisat kansalliset ja kansainväliset esimerkit.

On hyvä, että valtioneuvosto katsoo, että huolellisuusvelvoitteen toteuttamisessa sertifiointijärjestelmiä voi käyttää tukevina toimina, mutta sertifiointien kautta ei ole mahdollista siirtää huolellisuusvelvoitetta kolmannelle osapuolelle. Vastuu huolellisuusvelvoitteen noudattamisesta koskee yrityksiä.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että toimet metsäkadon torjumiseksi olisivat tehokkaampia, jos keskisuuret ja pienet yritykset otettaisiin mukaan raportointivelvollisuuden piiriin. Lisäksi tulisi varmistaa rahoituksen ja investointien kestävyys metsäluonnon näkökulmasta.

Metsien tilan heikkenemisen torjunnan kannalta olennaista on laatia metsien hyvälle tilalle asianmukaiset ja tieteeseen perustuvat mittarit. Kestävä metsätalous on jo pitkään ollut suomalaisen metsätalouden tavoite, ja lisäksi olemme maana sitoutuneet pysäyttämään luontokadon. Metsäkatoaloitteen tavoitteet ovat yhteneväisiä Suomen kansallisten tavoitteiden kanssa, joten tältä osin niihin tulee suhtautua myönteisesti.

 

Lisätietoja:

– suojeluasiantuntija Hanna Aho, p. 040 628 9495
– suojeluasiantuntija Paloma Hannonen, p. 050 532 3219
– suojeluasiantuntija Liisa Toopakka, p. 040 5042 989
– ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530

 

 

 

 

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa