Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kannatamme turvekoneiden romutuspalkkiota

VN/24024/2021

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa:

Luonnonsuojeluliitto kannattaa turvekoneiden romutuspalkkiota osana turveyrittäjille suunnattuja tukitoimia.

Turvetyöryhmän raportissa romutuspalkkiota esitettiin osana turvetoimialan yritystoiminnan kertaluontoista luopumispakettia. Turvetuotannon romutustuen perustelumuistion mukaan tukea myönnetään yrityksille, jotka ovat olleet toiminnassa ennen vuotta 2020 ja joihin turpeen kysynnän väheneminen on erityisesti vaikuttanut. Turvetyöryhmän esityksestä poiketen perusteluissa tai säädöstekstissä ei mainita mitään turvetoimialan yritystoiminnan lopettamisesta romutuspalkkion yhteydessä. Luonnonsuojeluliitto pitäisi hyvänä, että tuki kohdistuisi nimenomaan turvetoimialan yritystoiminnan lopettaville toimijoille.

Lisätietoja

Monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa